32. sjednica Općinskog vijeća sazvana je 14. travnja 2009. godine u 13 sati u Domu kulture u Popovači sa slijedećim dnevnim redom :

 

 

 

 

 1. aktualni sat
 2. usvajanje skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća
 3. izvješće o stanju sigurnosti i stanju sigurnosti prometa na području Općine Popovača
 4. informacija o stanju nezaposlenosti i zapošljavanja na području Općine Popovača
 5. davanje suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Popovača za pedagošku godinu 2009/2010
 6. financijsko izvješće Dječjeg vrtića Popovača za razdoblje 01.01.2008. do 31.12.2008.
 7. financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Popovača za razdoblje 01.01.2008. do 31.12.2008.
 8. izvješće o izvršenju Proračuna Općine Popovača za razdoblje od 01.01.2008. do 31.12.2008.
 9. izvješće o održavanju komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodrastvu u 2008. godini
 10. izvješće o poslovanju po komunalnim objektima - grobljima za 2008. godinu
 11. davanje suglasnosti Moslavini d.o.o. Kutina za dugoročno zaduživanje
 12. donošenje Odluke o o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Popovača
 13. donošenje Odluke o ponovnom raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata Općinskog savjeta mladih Popovača
 14. davanje suglasnosti Udruzi umirovljenika Popovača za uporabu grba Općine Popovača
 15. davanje autentičnog tumačenja članka 24. Urbanističkog plana naselja Popovača
 16. donošenje Odluke o nabavi osnovnih sredstava