vrtić mPovodom početka nove pedagoške godine gradonačelnik Josip Mišković posjetio je Dječji vrtić u Popovači.

Bila je to prilika da sa stručnim timom obiđe i pozdravi djecu koja su stigla u vrtić, kao i roditelje novoupisane djece. Od ove godine u vrtiću je otvorena još jedna mješovita odgojna skupina u koju je upisano 23 nove djece u dobi od tri do pet godina, tako da su sada u vrtiću formirane dvije jasličke i šest vrtićkih skupina.

vrtić 1

vrtić 2

Ravnateljica Jasna Nociar istaknula je kako je od ove jeseni novost i produženo dežurstvo vrtića do 17,00 sati, a kako bi se zadovoljile iskazane potrebe roditelja.