vrtic-vIz Dječjeg vrtića Popovača obavještavaju kako će se upisi djece u vrtić i jaslice te inicijalni razgovor s jednim od roditelja novoprimljene djece (bez prisutnosti djece) provoditi 14. lipnja (petak), 17. lipnja (ponedjeljak), 18. lipnja (utorak) i 19. lipnja (srijeda) 2013. godine.


Upisi i inicijalni razgovori s roditeljima novoprimljene djece održat će se prema sljedećem rasporedu:

Petak, 14.6.2013.

15,00 – 15,20h

 

Antonio Mišković

Karlo Prpek

15,20 – 15,40h

 

Mihael Pavina

Arian Murati

15,40 – 16,00h

 

Antonio Jurić

Gabrijela Tutić

16,00 – 16,20h

 

Elena Jurić

Matea Kurtović

16,20 – 16,40h

 

Petra Košćal

Patrik Pedić

16,40 – 17,00h

 

Lovro Košćal

Jan Miholić

 

Ponedjeljak, 17.6.2013.

15,00 – 15,20h

 

Gabrijel Putar

Marko Marić

15,20 – 15,40h

 

Helena Posarić

Ena Rajter

15,40 – 16,00h

 

Ema Kocet

Angela Maria Okoli

16,00 – 16,20h

 

Eva Habijanec

Tara Pokas

16,20 – 16,40h

 

Ivona Bolešić

Trpimir Barta

16,40 – 17,00h

 

Dora Merzel

David Kovačić

 

Utorak, 18.6.2013.

15,00 -15,20h

 

Ivan Burić

Eva Marković

15,20-15,40h

 

Mia Petrak

Klara Vdović Milas

15,40 – 16,00h

 

Jakov Trdenić

David Malekinušić

16,00 – 16,20h

 

Grgur Trdenić

Andrija Vincar

16,20 – 16,40h

 

Vita Mišković

Sara Vincar

16,40 – 17,00h

 

Noa Obranović

Gabriel Sedak

 

Srijeda, 19.6.2013.

8,30 – 8,50h

 

Marta Cvitanović

Lukas Haber

8,50 – 9,10h

 

Maksim Ristovski

Dino Medvedec

9,10 – 9,30h

 

Roko Cvitanović

Karla Horvatić

9,30 – 9,50h

 

Mateo Bijelić

Arijana Križanec

9,50 – 10,10h

 

Ivan Prikratki

Dino Bilandžić

10,10 – 10,30h

 

Matija Prikratki

Fran Stipčić

10,30 – 10,50h

 

Roko Borošak

Ivan Kutleša