dvd-d-jelenska-skupstina-11m"Iza nas je nekoliko ne pretjerano radnih godina, no nastojali smo odraditi sve obveze u društvu kako bi ga održali aktivnim"- rekao je na ovogodišnjoj skupštini predsjednik DVD-a Donja Jelenska Josip Horčićka.

 

Iako članovi ovog društva ne sudjeluju na ekipnim vatrogasnim takmičenjima, nastoje se, istaknuto je, odazvati na sve vatrogasne vježbe njihova požarnog rajona. Kontinuirano ustraju i u opremanju DVD-a novom vatrogasnom opremom. "Najveću pažnju DVD Donja Jelenska posvećuje protupožarnoj preventivi koja je na zadovoljavajućoj razini obzirom na velik broj drvenih objekata te većim dijelom stariju populaciju u selu"- napomenuo je Horčićka te ovom prilikom pohvalio suradnju društva s Vatrogasnom zajednicom. skupstina-dvd-d-jelenska3

Kada je riječ o planovima za ovu godinu, u DVD-u Donja Jelenska kao prioritet ističu izgradnju garaže za vatrogasnu cisternu i njezinu renovaciju.
U ime Općine Popovača skupštinu DVD-a Donja Jelenska pozdravio je zamjenik općinskog načelnika Dragan Šarčević.