skupstina-se-go-mUdruga stočara i ratara "Seosko gospodarstvo" Popovača u protekloj je godini realizirala sve planirane aktivnosti- naglasio je na skupštini predsjednik Udruge Petar Cvetko.

"Organizirali smo zimska predavanja, takmičenje orača, aktivno se uključili u pripremu Županijske izložbe stoke, a otišli smo i na edukativno putovanje u Austriju gdje smo posjetili jednu farmu"- rekao je Cvetko te napomenuo kako bi Udruga odradila i više aktivnosti, no nije naišla na razumijevanje Općine i Županije.
Predstavljajući Plan rada za 2012., predsjednik je naglasio kako će Udruga i ove godine zatražiti da bude organizator VII. Izložbe stoke Sisačko- moslavačke županije, a ukoliko se to prihvati, zahtijevat će da sva sredstva namijenjena za pripremu tog programa budu na jednom računu. "Također ćemo ponovno uputiti zahtjev da jedan član naše Udruge uđe u sastav Odbora za poljoprivredu Općine Popovača"- upozorio je Petar Cvetko.

skupstina-se-go-3

skupstina-se-go-1
Pozdravljajući okupljene na skupštini, općinski načelnik Josip Mišković istaknuo je da Općina Popovača poljoprivredu drži bitnom granom što, kako je naglasio, potvrđuje i činjenica da je prošle godine za taj segment izdvojeno oko 1,4 milijuna kuna. "Zahvaljujem Udruzi stočara i ratara na sudjelovanju u brojnim aktivnostima, prije svega u organizaciji Izložbe stoke. Kritike da Općina nema razumijevanja spram potreba ove Udruge smatram neutemeljenima jer, kako je i spomenuto u predstavljenom Financijskom izvješću, od ukupnih 23.000 kuna prihoda, oko 21.000 odnosi se na sredstva iz općinskog proračuna. Županijska Izložba stoke planirana je i ove godine, a sredstva za tu manifestaciju predviđena su na razini prošlogodišnjih"- naglasio je načelnik Mišković te izvijestio skupštinu i o prijedlogu vraćanja subvencija umjetnog osjemenjivanja goveda, o čemu će konačnu odluku donijeti Općinsko vijeće.skupstina-se-go-4
U ime članova Udruge stočara i ratara Vladimir Gregurek je ovom prilikom apelirao na Općinu da, koliko god je to u njezinoj moći, pomogne u legalizaciji poljoprivrednih objekata kako bi se zadržao broj aktivnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na ovom području. Također je upozorio na potrebu uređenja poljskih puteva koji se vežu na glavne prometnice.
U okviru ovogodišnje skupštine Udruga stočara i ratara "Seosko gospodarstvo" usvojena je Odluka o istupanju iz Saveza udruga uzgajivača simentalskog goveda Sisačko-moslavačke županije. Obrazlažući prijedlog Odluke predsjednik Udruge Petar Cvetko naglasio je da je u posljednje tri godine otkako je osnovan, Savez održao svega tri sastanka i jednu skupštinu. "Očito za našu Udrugu taj Savez nema gotovo nikakvo značenje jer nisu pokazali nimalo volje za suradnjom"-zaključio je Cvetko čiji je prijedlog podržala većina nazočnih članova.skupstina-se-go-2