Na skupštini Kluba liječenih alkoholičara 'Naftaplin' održanoj u subotu, 22. siječnja, za predsjednika Kluba izabran je Milan Samaržija.

Za dopredsjednika KLA 'Naftaplin' imenovan je Franjo Šitej, a za tajnika Marijan Matušin. „U protekloj smo godini izgubili predsjednika Kluba, gospodina Frankovića koji nam je svima predstavljao uzor. Opstanak Kluba nije bio upitan. Kada je riječ o edukaciji terapeuta i članova, sudjelovali smo u Ljetnoj školi alkoholizma u Malom Lošinju te uz brojna kvalitetna predavanja osvježili postojeća te usvojili nova znanja u području liječenja alkoholizma i ostalih ovisnosti"- naglasio je tajnik Matušin istaknuvši kako je Klub u srpnju, nakon dugo godina organizirao izlet za članove i njihove obitelji. „Izlet na Plitvička jezera u realizaciji kojeg nam je pomogla Općina Popovača, dao je izuzetan doprinos resocijalizaciji svih članova i održavanju daljnje apstinencije"- zaključio je Marijan Matušin.
Tijekom 2010. godine KLA 'Naftaplin' koji trenutno broji 15 članova održao je pedesetak sastanaka kojima su nazočili i pacijenti Odjela za alkoholizam te Forenzičkih odjela NPB 'Dr. Ivan Barbot' s kojom se, kako je istaknuto, nastavlja zadovoljavajuća suradnja.
Vodstvo Kluba izrazilo je nadu da će u ovoj godini uz stručnu terapeutkinju Tanju Grabovac Šljubura, kvalitetu rada podići na višu razinu pomažući sebi i široj zajednici koja još uvijek u dovoljnoj mjeri ne prepoznaje opseg problema kojeg predstavlja alkoholizam.


U okviru ove skupštine članovima su tradicionalno uručena priznanja za apstinenciju, a rad skupštine pozdravili su predstavnici prijateljskih klubova iz Siska, Petrinje i Garešnice.