Šezdesetih godina prošlog stoljeća prof.dr.Vladimir Hudolin dolazi do spoznaje da za liječenje ovisnika nije dostatno samo bolničko liječenje. Dolazi na ideju osnivanja zajednica za grupnu terapiju koje su kasnije prerasle u Klubove liječenih alkoholičara.
U to vrijeme dolazi do osnivanja KLA u Popovači.
Svaka radna organizacija imala je svog izabranog liječnika.Dr. Kukolj je bio liječnik INA Naftaplina i uvidio je da velik broj radnika ima problema sa ovisnošću o alkoholu, te predlaže poduzeću da se osnuje klub liječenih alkoholičara u radnoj organizaciji.
Uz podršku Zagrebačke alkohološke škole i prof. Hudolina iz Zagreba 1968.godine osnovan je KLA 'Naftaplin' Popovača.
KLA posjećuju djelatnici INA Naftaplina a kasnije im se priključuju i ostali građani Popovače i okolice. U to vrijeme pod vodstvom prof. Hudolina razvijena je nacionalna strategija borbe protiv ovisnosti o alkoholu sve do državnog vrha. Tako je u Hrvatskoj 80.-ih godina registrirano oko 800 KLA.
Tih se godina i u KLA 'Naftaplin' povećao broj članova pa se osnovao još jedan KLA 'ORION' koji se gasi 1991. godine, početkom Domovinskog rata, kao i većina KLA u Hrvatskoj u to vrijeme.
Rad KLA 'Naftaplin' financirala je INA Naftaplin te je, pored ostalih aktivnosti, organizirala i dva izleta godišnje. Upornošću članova Kluba i terapeuta dr.Marka Kukolja, KLA 'Naftaplin' nije se ugasio tijekom rata već je prkosio vremenu. Terapeut je radio bez ikakve naknade, jer KLA više nije bio predmet interesa INA Naftaplina.
Nakon što je KLA ostao bez prostora u zgradi INE, seli se u ambulantu u Popovači gdje ostaje do 1993.godine kada ga tadašnja ravnateljica Doma zdravlja izbacuje, tako da su dva sastanka čak održana na klupama ispred istog.
Traži se zaštita općinskog Poglavarstva te KLA nastavlja s radom u Domu kulture, zajedno sa više ostalih korisnika tog prostora. I dalje se tragalo za adekvatnim prostorom što je realizirano 7.veljače 2007. godine kada je Klubu ponovno vraćena prostorija bivšeg RTG-a Doma zdravlja.
Tadašnji terapeut i osnivač Kluba dr.Marko Kukolj iznenada umire u srpnju 2005. godine nakon čega Klub neko vrijeme radi bez stručnog djelatnika sve do dolaska prim.dr.Ivana Kerepčića, novog terapeuta punog pozitivne energije i novih ideja. Isti je zbog bolesti u jesen 2008.godine prisiljen prekinuti svoj rad u Klubu, a prema njegovoj želji, ulogu terapeuta preuzima bacc.med.teshn.Adela Matušin.
Kroz Klub je u 40 godina postojanja prošlo otprilike 360 članova od kojih je dio bio hospitaliziran i u nekoliko navrata, čime se broj povećava.
U 2008. godini kroz KLA prošlo je oko 350 pacijenata sa II/A Odjela za alkoholizam NPB Dr.Ivan Barbot, a evidentirano je 311 dolazaka članova na radne sastanke Kluba u cilju što kvalitetnije i lakše apstinencije i resocijalizacije nakon hospitalizacije te uključivanja u klubove u mjestu prebivališta.
U protekle četiri godine KLA posjetilo je oko 2600 osoba, što je u prosjeku 14 osoba po sastanku.
'Navedena statistika svjedoči o veličini prisutnog problema ovisnosti o alkoholu i onog što je vazano uz nju. Krajnje je vrijeme da se u borbu protiv ove opake bolesti aktivno uključe sve institucije na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini u cilju što treznije nacije'-poručuje Predsjedništvo KLA Naftaplin Popovača.