ssuuhh 2 mSredišnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka održao je redovnu godišnju skupštinu na kojoj je predsjednik Miško Šklempe iznio Izvješće o radu za proteklu godinu:


„SSUUHH je najveće samostalno uzgojno udruženje u RH, ne samo u području stočarske grane konjogojstvo, nego općenito u stočarstvu RH. Treba istaknuti podatak da je SSUUHH jedno od dva uzgojno krovna ovlaštena udruženja koje osim poslova temeljenih na provedbi uzgojnog programa obavlja i u potpunosti samostalno označavanje grla pasmine hrvatski hladnokrvnjak sukladno Pravilniku o identifikaciji i registraciji kopitara. Uzgoj pasmine hrvatski hladnokrvnjak provodi na prostoru svih 20 županija Republike Hrvatske, populacija ove izvorne pasmine konja broji na kraju 2018. godine više od 7.000 grla koji se nalaze u uzgoju kod više od 1.144 uzgajivača.
U prvoj polovici 2018., do 03.06.2018.g., članice Saveza bile su sedam ergela i 11 udruga. Zbog usklađenja po direktivi EU 1012/2016 izradio se novi uzgojni program i novi statut Saveza, prema kojem ergele prestaju biti članice Saveza kao takve. Savez sada djeluje kroz 11 udruga u kojima je 388 uzgajivača, dok je ostalim uzgajivačima omogućeno pojedinačno učlanjenje u Savez. 2018. je bila izborna godina. Do izborne skupštine Savez je vodio gosp. Mirko Majsec. Nakon toga za novog predsjednika SSUUHH izabran je gosp. Miško Šklempe.
Tijekom godine održano je šest sastanaka Upravnog odbora te 10-ak sastanaka u APPRRR, HPA i Upravi za veterinarstvo. Suradnja te uvažavanje od strane Ministarstva poljoprivrede i državnih agencija nije na zadovoljavajućem nivou. U budućnosti svakako trebamo poraditi na suradnji i uvažavanju. Savez je krovna institucija koja bi također trebala biti uključena u kreiranje i donošenje pravilnika vezanih uz uzgoj konja. Smatramo da bi svojim radom i prijedlozima doprinijeli boljitku konjogojstva.
Kao i svake godine do sada Savez je sudjelovao u organizaciji tri državne i sedam županijskih izložbi konja diljem RH. Cilj izložbi je prvenstveno promocija hrvatskog hladnokrvnjaka, života na selu i očuvanje tradicije uzgoja izvornih pasmina konja.
Savez se u suradnji s HPA (HAPIH) uključio u provedbu Podmjere 10.2. – očuvanje izvornih pasmina i pohrana biološkog materijala u banku animalnih gena gena 2018.-2020.. Sukladno ugovoru predano je 219 uzoraka grive od čega je 147 pastuha. Uzorci su pohranjeni u banci gena u Križevcima.
Na početku godine u Savezu su bila dva stalno zaposlena djelatnika te jedan polaznik SOR-a. Po završetku stručnog osposobljavanja Bruno Kosar se prima u stalni radni odnos. U ožujku 2018. jedna djelatnica odlazi na porodiljni dopust, a na zamjenu dolazi Romana Sermazi Dovranić, koju smo na kraju godine zaposlili u stalni radni odnos. Savez koristi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te raspisuje natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Temeljem tog natječaja Andrea Galović dobiva šansu da radi u Savezu. Na kraju 2018.g. Savez ima četiri djelatnika u stalnom radnom odnosu te jednog polaznika SOR-a.
Kao i svake godine Savez se prijavio na javni poziv Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranje rada uzgojnih organizacija u području stočarstva. Temeljem potpisanog ugovora isplaćeno nam je 72.961,70 kn. Obzirom na područje rada i opseg posla smatramo da mjera nije dostatna te smo primorani prenijeti teret financiranja Saveza na uzgajivače.
Nakon pet godina primorani smo bili vratiti naplatu Uzgojno selekcijskog rada u sklopu kojeg smo našim uzgajivačima na kućne adrese dostavili jedan informativni letak u kojem smo im pokušali objasniti kako ostvariti potporu za IAKS mjere iz programa ruralnog razvoja RH (prva i obaveze, nadomještanje grla, potvrdnica".
Skupštini su uz mnogobrojne članove udruge prisustvovali i saborski zastupnik Željko Lenart, zastupnica u EU parlamentu Marijana Petir, zamjenik župana SMŽ Roman Rosavec, gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković zajedno s predsjednikom vijeća Ivicom Keserom, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, raznih ustanova i ostalih udruga.