konjogojska udruga moslavina 1 mProteklog vikenda održana je izborna skupština Konjogojske udruge Moslavina na kojoj je ponovno izabrano staro vodstvo.


Kako je rečeno u Izvješću za 2018. Godinu udruga je imala brojne aktivnosti.
„Početkom 2. mjeseca sudjelovali smo na popovačkom urnebesnom karnevalu s dvjema zapregama, bili smo suorganizatori Županijske izložbe stoke u Popovači u mjesecu svibnju na kojoj je sudjelovalo mnogo članova udruge te su osvojene brojne nagrade. Dan nakon toga smo organizirali odlazak u Novi Sad na poljoprivredni sajam. Sudjelovali smo na državnoj izložbi konja u Kloštar-Ivaniću te na Državnoj izložbi u Sunji gdje smo imali dva šampionska grla. U 9. mjesecu smo sudjelovali na Voloderskim jesenima s dvije zaprege. Tokom godine smo održali pet sastanaka upravnog odbora, gdje je dogovaran daljnji rad udruge. Ovim putem želimo se zahvaliti svim članovima udruge koju su pomagali u radu iste, te Gradu Popovači" – poručio je predsjednik udruge Igor Hrastović.
Među brojnim gostima čestitke na dosadašnjem radu udruzi uputili su zamjenik župana SMŽ Roman Rosavec, gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković, EU parlamentarka Marijana Petir, predstavnik ministarstva poljoprivrede i ostali.