strk ng mU organizaciji USUK Grada Nova Gradiška i Likovne sekcije „Duga" 3. je rujna dio članova PULS-A „Moslavački štrk"sudjelovao na 16. međužupanijskoj likovnoj koloniji u Starcima a dio na lik.koloniji „Voloderski bregi" u Voloderu. 

Popovački slikari „Moslavačkog štrka" , likovne kolonije doživljavaju kao priliku za likovno druženje, uspostavljanje suradnje između umjetnika i Udruga širom Hrvatske te promidžbu moslavačkog kraja.

strk ng1