kup potok 8 mU sklopu Marijanskih susreta i blagdana Velike Gospe u Potoku je održan već tradicionalni 34. KUP Potoka.

Na KUP-u je nastupilo 23 ekipa djece i mladeži (ženski i muški).
Najbolje rezultate ostvarili su:
Djeca muška 1. DVD Voloder
Djeca ženska 1. DVD Ilova
Prijelazni pehar DVD Repušnica

Mladež muška 1. DVD Repušnica
Mladež ženska 1. DVD Voloder
Prijelazni pehar DVD Voloder.

Svim natjecateljima, kao i organizatorima čestitali su i gradonačelnik grada Popovače Josip Mišković i predsjednik gradskog vijeća Grada Popovače Ivica Keser.