gvPredsjednik Gradskog vijeća Ivica Keser sazvao je 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se održati 11. rujna 2018.g. (utorak) u 16 sati u novoj Vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća
3. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika te prestanku mirovanja mandata vijećnika
Predlagatelj i izvjestitelj:Mandatna komisija
4. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za 1.-6. mjesec 2018.g.
5. Odluka o davanju suglasnosti DVD-u Stružec za provedbu ulaganja za projekt „Izgradnja novog vatrogasnog doma DVD Stružec na kč.br. 643 k.o. Stružec, Gornje Selo 44"
Predlagatelj:DVD Stružec
Izvjestitelj:gradonačelnik, predstavnik DVD Stružec
6. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija dijela zgrade, izgradnja nadstrešnice i izvedba platoa otvorenog dijela tržnice"
Predlagatelj.gradonačelnik
Izvjestitelj:gradonačelnik, Stručne službe grada
7. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt:"Izgradnja Športsko-rekreacijskog centra Popovača"
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada