zsu mJučer je održano Povjerenstvo za ocjenjivanje Javnog poziva za financiranje javnih potreba u sportu za 2018. godinu.


U Proračunu Grada Popovače za 2018. godinu osigurala su se sredstva za financijsku potporu sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, odnosno razvoju i promicanju sporta, definiranih prioritetima utvrđenima od strane Zajednice sportskih udruga Grada Popovače.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Grada Popovače za sufinanciranje programa u području sporta u 2018. godini iznosi 815.000,00 kuna, odnosno 25.000,00 kuna za Kapitalne donacije sportskim društvima, odnosno 790.000,00 kuna za Tekuće donacije sportskim društvima.
U sljedećim danima očekuje se sazivanje Izvršnog odbora Zajednice koji će donijeti Odluku kojim sportskim udrugama su odobrena sredstva te iznosi.