fazan mUsvojen plan i program rada za 2016. godinu na godišnjoj skupštini Lovačke udruge Fazan iz Volodera.


Tijekom cijele protekle godine udruga je izravno surađivala s Lovačkim savezom Sisačko-moslavačke županije te aktivno radila na poboljšavanju i uređenju lovačkog doma i izgradnji prostora za primarnu obradu divljači. Prema financijskom izvještaju za 2015. godinu udruga je pozitivno poslovala.

fazan 1

Među ostalim aktivnostima izdvojili su planirane projekte u 2016. godini: Unapređenje gospodarenja lovištem i razvoj turističkih kapaciteta Lovačke udruge Fazan i Sportsko rekreativni streljački kup Lovačke udruge Fazan Voloder 2016. u disciplini trap. U postupku je i potpisivanje ugovora za lovište i izrada nove lovno gospodarstvene osnove.

fazan 2

Skupštini je u ime Grada Popovače nazočio dogradonačelnik Dragan Šarčević te izjavio kako će Grad nastaviti u okviru svojih mogućnosti financijski podržavati rad udruge koja se svojim uspješnim poslovanjem pozitivno ističe među popovačkim udrugama.