AKMoslavina mU sportskom centru Kutina proteklog je vikenda predstavljen Sportski autoklub Moslavina.


Uz članove Upravnog odbora, način rada i planove za budućnost, te viziju i misiju kluba predstavio je predsjednik kluba Vladimir Skočić.

„Trening mladeži te edukacija i organizacija sportskih automobilističkih manifestacija samo je jedan od segmenta rasta i razvoja sportskog autokluba. Sigurnost vozača, sudaca i publike, edukativni je prioritet za iskoristivosti velikih potencijala koje nudi Sisačko- moslavačka županija u smislu organizacije automobilističkih natjecanja"- naglasio je Skočić.

Zaštita okoliša naglašena je također kao segment visokog prioriteta, a sukladno tome, sportski autoklub Moslavina, već je poduzeo konkretne korake kako bi postao važna karika u rastu i razvoju turističke ponude Sisačko- moslavačke županije.