zsu-mPredsjednik Zajednice športskih udruga Grada Popovače, Željko Kasik sastao se s predstavnicima športskih udruga kako bi se informirali o obvezama i rokovima koje udruge moraju poštivati kako bi dobile financijska sredstva potrebna za rad.

Na sastanku je rečeno da prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija udruge moraju podnositi izvješća o prihodima i rashodima s potrebnim dokumentima, koja prikazuju na koji način su utrošena dobivena sredstva. Stoga, udruge bi trebale dostavljati svoja izvješća o korištenju proračunskih sredstava za tri kvartalna razdoblja u godini od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja te od 1. siječnja do 30. rujna te za cijelu godinu zaključno s 31. prosincem tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

zsu-2

Glasovima većine dogovoreno je da će pojedinačne športske udruge koje djeluju na području Grada Popovače svoja financijska izvješća dostavljati Zajednici najkasnije do 10. dana od isteknutog roka za predaju izvještaja. Također, predsjednici športskih udruga Zajednici će dostavljati samo tiskanice na kojima su upisani prihodi i rashodi udruge za određeno razdoblje, dok će ostale prateće dokumente kao što su računi zadržati kod sebe te ih predočiti na uvid u roku od 24 sata od kad isti budu zatraženi da se predaju. Udruge koje ne žele imati dvojno knjigovodstvo moraju donijeti odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva, a to mogu sve udruge koje u tri uzastopne godine imaju prihode manje od 230.000 kuna godišnje, dok udruge koje nisu bile aktivne u protekloj poslovnoj godini trebaju dostaviti obrazac o neaktivnosti.

zsu-1
Ukoliko netko od udruga nije dobio potrebne obrasce koje treba popuniti i dostaviti iste može pronaći na web stranici http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/435175.pdf.