moslavina doo vU trgovačkom društvu Moslavina d.o.o. jučer, 26. veljače održana je sjednica Nadzornog odbora i skupština na kojima je donesena odluka o mogućnosti plaćanja troškova priključka na vodovod građanima od 6 do 12 rata.

Radi se o troškovima materijala i radne snage, a ovlasti za navedene radove jedino ima Moslavina d.o.o. Navedeni radovi se odnose na priključak na vodovodnu mrežu. "Ovom odlukom nadamo se da ćemo sugrađanima olakšati snošenje troškova priključka na vodovodnu mrežu i da ćemo tom mjerom dobiti veći broj priključenih fizičkih osoba. Odluka je donesena u duhu predstojećeg projekta Aglomeracije pošto će se tim projektom omogućiti pristup vodovodu većem dijelu našeg stanovništva u prigradskim naseljima odnosno olakšati troškovi izrade samog priključka"- ističu iz Moslavine d.o.o., trgovačkog društva u vlasništvu Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina.