konjogojci skupština 3 mNa godišnjoj skupštini Konjogojske udruge Moslavina, koja se održala proteklog vikenda, istaknuto je kako je ista provodila mnogo aktivnosti.


„Prva manifestacija na kojoj smo sudjelovali je bilo pokladno jahanje u Novoj Subockoj, nakon čega je uslijedio Popovački urnebesni karneval na kojem smo sudjelovali s dvije zaprege. Udruga je kao članica i SSHP i SSUUHH bila prisutna na saveznim skupštinama sa svojim delegatima. U ožujku je održano 6. savjetovanje uzgajivača konja u Republici Hrvatskoj u Kutini u organizaciji SSUUHH i Ministarstva poljoprivrede gdje smo sudjelovali sa 15-ak svojih članova kojima smo osigurali kotizaciju. U suorganizaciji s Gradom Popovača i županijom Sisačko-moslavačkom organizirali smo i sudjelovali na županijskoj izložbi stoke u Popovači gdje su naši članovi osvojili većinu nagrada, a ujedno smo i po prvi puta predstavljali udrugu u novim tradicionalnim moslavačkim prslucima. Zatim smo sudjelovali na državnoj izložbi u Kloštar Ivaniću, te na državnoj izložbi u Sunji s nekolicinom grla, zaprega i jahača koji su osvojili i prigodne nagrade. Bili smo suorganizatori Marijanskih susreta u Potoku gdje smo kao udruga bili organizirali natjecanje u parkuru na kojem je bilo pet zaprega i 10 jahača, a ujedno smo sudjelovali i u misnoj povorci. Hodočastili smo u Mariju Bistricu s dvije zaprege i tri jahača. S nekoliko grla predstavili smo se i u Gudovcu na državnoj izložbi gdje smo u obadvije pasmine osvojili nagradu za šampionsko grlo. Sad već tradicionalno smo bili na Voloderskoj jeseni s dvije zaprege i pet jahača, a Bruno Kosar sudjelovao je na državnom natjecanju u oranju s konjima u Sunji. Također, s dva jahača sudjelovali smo na konjičkim igrama u Vrbovcu U studenom smo u organizaciji udruge posjetili sajam Fiera Cavalli u Veroni. Za Dane kruha u Popovači smo sudjelovali s dvije zaprege.
Tokom 2019. godine udruga je održala tri sastanka Upravnog odbora na kojima smo dogovarali i organizirali sve navedeno, kao što smo i aktivno sudjelovali na svim sastancima Upravnog odbora u oba dva saveza“ – istaknuo je predsjednik udruge Ivan Hrastović koji se na kraju zahvalio svim članovima koji su na bilo koji način pripomogli i unaprijedili rad udruge, te je sve pozvao da budu još aktivniji. Posebnu zahvalu uputio je Gradu Popovači koja financijski podupire njihov rad.
Plan rada za 2020. godinu uključuje sudjelovanje u radu saveza SSUUHH i SSHP, uređenje i gospodarenje pašnjacima, sudjelovanje u manifestacija Grada, ali i ostalim manifestacijama, poput onih u Sunji, Kloštar Ivaniću, Gudovcu, Kutini, zatim provođenje uzgojno-selekcijskog rada u suradnji sa savezom SSUUHH i SSHP, aktivno sudjelovanje u kreiranju pravilnika i zakona koji se odnose na konjogojstvo, sudjelovanje na 7. Savjetovanju uzgajivača konja u Lipiku i ostalo.
Skupštinu su svojim dolaskom podržali gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković, zamjenik župana SMŽ Roman Rosavec, saborski zastupnik Željko Lenart, mnoge konjogojske udruge te ostali gosti.