Na dan 18. siječnja 2011. na području općine Popovača registrirano je 105 udruga.