Prostorno-planski dokumenti

Prostorno-planski dokumenti

Važne poveznice:

GIS Grada Popovača (otvara se u novom prozoru)

Geoportal SMŽ (otvara se u novom prozoru)

 

Grafički dijelovi plana postavljeni su u formatima pdf i dwf datoteka.

Za pregledavanje pdf datoteka trebate na računalu imati instaliran program Adobe Acrobat Reader.

Za pregledavanje DWF datoteka potreban Vam je program Autodesk Design Review.

Program se može besplatno skinuti na sljedećoj poveznici: http://www.autodesk.com/products/design-review/download

 

 

folder Urbanistički plan uređenja gospodarske zone "Mišička"
folder DPU uređenja gospodarsko - proizvodne zone Mišička u Popovači- IZVAN SNAGE
folder DPU Poslovno-trgovački predjel Sisačka
folder DPU uređenja gospodarsko - proizvodne zone Mišička II u Popovači- IZVAN SNAGE
folder DPU groblja u Gornjoj Jelenskoj
folder III. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Popovača
folder IV. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Popovača
folder  V. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Popovača
folder Idejni projekt sportsko-rekreacijske zone u Popovači
folder Arhitektonski snimak starog grada Jelengrada
folder  IX. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Popovače 2022

 

KONTAKT PODACI

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

MB: 2595818
OIB: 73945204941

Tel: 044 679 750
Tel: 044 679 748
Fax: 044 679 140
e-pošta: grad@popovaca.hr

PODACI O RADNOM VREMENU

Dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače je od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.
Uredovno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače za rad sa strankama je radnim danima, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 13:00 sati. Dnevni odmor (stanka) upravnih tijela je u u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

© 2024 Grad Popovača. Sva prava zadržana. Design: Andrija Rudić, info@aldonia.hr Programiranje: Računalne djelatnosti "Roby"