kontaktopcinaOpćina Popovača poziva sve korisnike grobnih mjesta na uplatu godišnje grobne naknade i upis u evidenciju grobnih mjesta.

 

Na temelju članaka 13. i 14. Zakona o grobljima („Narodne novine" br. 19./98.), Općina Popovača

 

POZIVA

sve korisnike grobnih mjesta na grobljima u Popovači, Voloderu, Gornjoj Jelenskoj, Moslavačkoj Slatini, Potoku, Strušcu i Osekovu na uplatu godišnje grobne naknade i upis u evidenciju grobnih mjesta

 

Općina Popovača obavještava sve korisnike grobnih mjesta da su na osnovu članka 13. Zakona o grobljima („Narodne novine" broj 19./98.) dužni plaćati godišnju grobnu naknadu.

Temeljem članka 14. Zakona o grobljima („Narodne novine" broj 19./98.) grobno mjesto za koje nije plaćena grobna naknada za više od 10 godina, smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje.

Upozoravaju se i pozivaju svi oni korisnici grobnih mjesta kojima je istekao rok od 10 godina od neplaćanja godišnje grobne naknade da se prijave u Općinu Popovača, Trg grofova Erdödyja 5 radi evidentiranja korisnika grobnog mjesta i podmirenja dugovanja (rok je istekao za groblje Popovača).

Prijašnji korisnik grobnog mjesta koje se smatra napušteno, može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik ili drugi znaci), nakon što plati dugovanje grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom, smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Općina Popovača može slobodno raspolagati.

Općina Popovača poziva sve korisnike grobnih mjesta na obvezu plaćanja godišnje grobne naknade i uvođenje u registar svih neregistriranih korisnika grobnih mjesta kao i da prijave neregistrirane grobove ili sporne slučajeve najkasnije do 30. rujna 2011. godine.
U suprotnom, bez ostavljanja dodatnog roka prema svima koji ne izvrše navedene obveze primjenit će se odredbe Zakona o grobljima.

Sve informacije u svezi s ovim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 sati u Općini Popovača, kao i na telefon 044/611-198 ili 044/679-750.