Početna Odluke iz komunalnog područja Odluka o cjeniku na stočnom sajmu i tržnici u Popovači
Odluka o cjeniku na stočnom sajmu i tržnici u Popovači
Nedjelja, 20 Ožujak 2011 13:37

Na temelju članka 17. Statuta Općine Popovača («Službene novine Općine Popovača» broj: 4/09.), Općinsko vijeće Općine Popovača na 22. sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donijelo je

O D L U K U
o cjeniku na stočnom sajmu i tržnici
u Popovači

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se cijene sajmišnih pristojbi i usluga na stočnom sajmu u Popovači kako slijedi:

I. ULAZAK STOKE

1. Odojci, jarad, janjci 5,00 kn/kom
2. Tele, ždrijebe 15,00 kn/kom
3. Svinje (tovljenici), iznad 50 kg 10,00 kn/kom
4. Ovce, koze, ovnovi, jarci 10,00 kn/kom
5. Krupna stoka, krave konji 20,00 kn/kom

Pored naplate cijene za ulazak stoke naplaćuje se i pristojba za vozilo.

II. ULAZAK VOZILA (prazna ili puna)

1. Osobni automobil (sa ili bez prikolice) 20,00 kn
2. traktor (sa ili bez prikolice) 10,00 kn
3. kamioni nosivosti do 3 tone 30,00 kn
4. kamioni nosivosti iznad 3 tone 50,00 kn

III. USLUGA VAGANJA

1. Mala vaga 10,00 kn
2. Velika vaga 20,00 kn

Cijena vaganja vrijedi na dan sajma, a u ostale dane uvećava se za 100 %.

IV. CIJENA ZAKUPA PROSTORA ZA OBRTNIKE

a) Trgovačke radnje i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

1. Stari zanati 20,00 kn po dužnom metru
2. Obućari i željezarije 30,00 kn po dužnom metru
3. Tekstil, bižuterija i ostala roba 50,00 kn po dužnom metru
4. Prodaja voća (voćarne) 50,00 kn po dužnom metru
5. Poljoprivredni proizvodi (OPG) 20,00 kn po dužnom metru
6. Poljoprivredni proizvodi iz vozila 80,00 kn ukupno

Trgovačke radnje mogu na sajmu zakupiti najviše 8 (osam) dužnih metara, osim košaraša koji mogu zauzeti najviše 10 (deset) metara.

b) Ugostiteljske radnje

1. Pečenjari sa prodajom pića 4,00 kn/m2
2. Prodaja pića 3,00 kn/m2

Vlasnik ugostiteljske radnje ima pravo besplatno ući u prostor sajma samo sa kamionom ili kombi vozilom, a za ostala vozila plaća 50,00 kn po kamionu ili 30,00 kn po osobnom vozilu.

Članak 2.

Vlasnici trgovačkih i ugostiteljskih radnji mogu sklopiti Ugovor o korištenju prostora na rok od 1 (jednu) godinu za umanjenu cijenu od 70 % ukupnog iznosa (12 x iznos zakupa x 70 %).

Članak 3.

Općina Popovača zadržava pravo određivanja prostora za prodaju koja će biti obilježena brojčanim oznakama.

Članak 4.

Naplata sajmišnih pristojbi i zakupa prostora vrši se na ulazu u sajam. Osoba koja ne plati pristojbu ne može stupiti na prostor sajma.

Članak 5.

Vlasnik trgovačke ili ugostiteljske radnje koji ne poštuje Odluku na način da ne želi platiti cijenu zakupa, sukladno članku 1. ove odluke ili se samovoljno proširi bit će sankcioniran zabranom ulaska na slijedeći sajam i novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn.

Članak 6.

Naplatu novčane kazne iz članka 5. ove Odluke vrši komunalni redar Općine Popovača.

Članak 7.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i trgovačke radnje koje svoje proizvode prodaju na prostoru koji odredi Upravni odjel za komunalnu djelatost i prostorno planiranje Općine Popovača, sukladno Odluci o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Popovača („Službene novine" Općine Popovača br. 1/2002 i 4/2003), oslobođena su plaćanja zakupa prostora.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cjeniku na stočnom sajmu u Popovači („Službene novine" Općine Popovača br. 7/97).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01. svibnja 2011. godine, a bit će objavljena u „Službenim novinama" Općine Popovača.

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A P O P O V A Č A
O P Ć I N S K O V I J E Ć E

KLASA: 021-05/11-02/22
URBROJ:2176/16-04/6-11-15
Popovača, 17. ožujka 2011. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Pasanec

 
 
Btn_srgp

Btn_izbori_VMO_2019


Btn_smz

Btn_LAG

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Službene stranice Grada Popovača optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera 8, Firefoxa 3.5. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 6 ili 7, svakako nadogradite svoj preglednik. Na taj način osigurati ćete pravilno prikazivanje ove internet stranice, te iskorištavanje svih njenih mogućnosti.