Početna Odluke iz komunalnog područja Kazne za nepriključivanje na kanalizaciju
Kazne za nepriključivanje na kanalizaciju
Utorak, 04 Kolovoz 2009 10:19
Veći broj građana u Sisačkoj i Zagrebačkoj ulici u Popovači, te u Mišičkoj ulici u Potoku nije priključio svoje objekte na komunalnu infrastrukturu, što je bio dužan. I dalje je ostala navika ispuštanja otpadnih voda u cestovne kanale. Isto stvara podlogu za razne bolesti pogotovo u ljetnim mjesecima. Isto tako primjećuje se da se dio građana spojio ilegalno, te se nije prijavio kod mjerodavnih službi. Komunalni redar Općine Popovača ističe kako je potrebno samo doći u zgradu općine i raspitati se o mogućnosti priključenja.

Komunalni redar temeljem prijava građana i pregledom stanja u evidenciji općinskih službi ovih dana krenut će na terenu sa izdavanjem upozorenja. Ukoliko se nakon uručenja ne bude postupalo na način da se objekti priključe, komunalni redar će biti prisiljen u zakonskom roku pokrenuti prekršajni postupak protiv svih koji nisu postupili po odluci Općine Popovača. U nastavku je tekst upozorenja:

Klasa: 363-04/09-
Urbroj: 2176/16-04/5-09/
Popovača,

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Na temelju članka 18.Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 36/95) i Odluke Općine Popovača (1/2005.) komunalni redar izdaje

U P O Z O R E NJ E

Upozoravam Vas da ste temeljem čl. 34 st.3 Zakona o komunalnom gospodarstvu dužni priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda.
Isto tako temeljem odluke Općine Popovača o priključenju na komunalnu infrastrukturu ,te visinu i način plačanja naknade na području Općine Popovača čl. 2. koji glasi:

Vlasnik građevine izgrađene na temelju akta na osnovi kojeg se može graditi dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu:
- za odvodnju otpadnih voda
- za opskrbu pitkom vodom
- te je obvezan koristiti uslugu održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada

Člankom 15. iste odluke bili ste dužni u roku 6 mjeseci priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu , od izgradnje komunalne infrastrukture za odvodnju otpadnih i oborinskih voda.
Člankom 16. Odluke Općine Popovača Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke vršit će Jedinstveni upravni odjel,Služba Komunalnog redarstva.

Prekršaj iz čl. 34. st 3 Zakona o komunalnom gospodarstvu, kaznit će se po čl. 40. st. 4. istog Zakona novčanim iznosom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna

 


Komunalni redar:
Stjepan Jaić

 

 
 
Btn_srgp

Btn_izbori_VMO_2019


Btn_smz

Btn_LAG

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Službene stranice Grada Popovača optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera 8, Firefoxa 3.5. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 6 ili 7, svakako nadogradite svoj preglednik. Na taj način osigurati ćete pravilno prikazivanje ove internet stranice, te iskorištavanje svih njenih mogućnosti.