d jelenska mU ponedjeljak 02. veljače, održan je sastanak u prostorijama Mjesnog odbora Donja Jelenska na temu izgradnje novog nasipa koji omeđuje pašnjake na koje lokalno stanovništvo odvodi stoku na ispašu.


Na inicijativu vijećnika MO Donja Jelenska mještani su se sastali sa predstavnicima Hrvatskih voda, projektantom glavnog projekta te predstavnicima Gradske uprave Grada Popovače kako bi iznijeli svoje nezadovoljstvo usvojenim Idejnim i Glavnim projektom koji za cilj imaju izmještanje trase nasipa, odnosno izgradnju novih obodnih kanala OK1 i OK3.

Prema usvojenom projektu Hrvatskih voda, do kraja ožujka 2016. godine izmjestila bi se trasa nasipa II faze, koja je izmaknuta od toka Vlahiničke po granici državnog zemljišta, dok se lokalno stanovništvo zalaže za starije rješenje koje bi išlo trasom uz lijevu obalu Vlahiničke, kako bi se smanjila opasnost od učestalog plavljenja pašnjaka koje stočari zakupljuju od strane Grada Popovače.

d jelenska 1
Nakon pojašnjenja da se projekt izvodi u dvije faze i kako će se ishoditi dvije građevinske dozvole, usuglašen je zajednički stav te je zaključak samog sastanka kako se predstavnici lokalne samouprave i MO Donja Jelenska slažu sa I fazom i njenu izgradnju ne dovode u pitanje. Međutim, izjasnili su se što se tiče II faze kako žele ponovnu procjenu utjecaja na okoliš sa drugim rješenjem koje bi za njih kao male proizvođače, bilo najprihvatljivije. Na prijedlog mještana, dogovoren je idući sastanak za mjesec dana.