Stružec - stari mostNalazi se u blizini Osekova sa zapadne strane na humovitom tlu u blizni struga po kojemu je selo i nazvano. Selo je nastanjeno odmah po turskom rasulu, a stanovništvo je popisano već 1696. i 1701. godine.

Dio mjesta je na brijegu, okružen naftnim poljima i velikim spremištima, a drugi dio, Zapolic, leži u nizini uz Obžev, koji ga često zimi okupa prekomjernim vodama nadošlim porastom Lonje. Vjerski život ima dugu tradiciju. Kapela sv. Katarine podignuta je 1712. godine.

Nafta u Strušcu: Prvi put je privukla istraživače 1928. godine. Povod je bila pojava plina u bunarima. Istraživanja 1956. i 1957. godine otkrila su znatniju količinu nafte i plina. Istraživanja su nastavljena, broj bušotina se povećao, a i količina dobivene nafte. Polje Strušca otvorio je Josip Broz Tito 9. svibnja 1960. godine. Ono je tada postalo najbogatije naftonosno polje u Hrvatskoj. Do danas je izbušeno 150 bušotina od kojih je još 56 u proizvodnji. Nafta se iz bušotina odvodi u 4 prikupne stanice gdje se automatiziranim operacijama odvaja od plina i vode i naftovodom otprema u rafineriju u Sisak. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Stružec ima 795 stanovnika.