Gornja Jelenska - panoramaProstor što ga u obliku nepravilnog trapezoida zaprema selo Gornja Jelenska spada među najpitomije i najljepše dijelove središnje Moslavine. Okosnicu prostora čini joj udolina potoka Jelenska (mještani potok nazivaju Jelenka) koji teče sve do Popovače.

Ovamo su u početku 18.st. bili dovedeni Gorani koji su tu iskrčili veliki prostor šume na kojem su osnovali svoje selo. Nalazeći se usred sjevernog širinskog pojasa ona ima osnovna obilježja umjerene klime, a time i povoljne uvjete za uzgoj i rast skoro svih glavnih europskih i kontinentalnih posebno srednjeeuropskih biljaka i kultura. Iz sela odlazi mahom mlađi naraštaj, a oni koji su čvršće vezani uz rodnu kuću i ostaju na selu, u većini slučajeva, bave se poljoprivredom. U dolini Gornje Jelenske nalazi se veliki rudnik koji krije mnoge tajne pradavnih vremena i prapočetaka ovog pitomog kraja (pronađene su okamine kostiju velikih sisavaca, ostaci praslona, dijelovi miocenskog nosoroga...).

Prema dostupnim pisanim podacima prvi spomen Gornje Jelenske nalazimo 1711. godine. Župa Gornja Jelenska osnovana je 1789. godine, a ranije je bila dio ludinske župe. Teritorijalno joj pripadaju Gornja Jelenska i Moslavačka Slatina. Župna crkva posvećena je sv. Ivanu Krstitelju. Gornja Jelenska ima Dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano 4. svibnja 1863. godine. Također, imaju i nogometni klub Jelengrad, koji je 2000.godine prvi put u svojoj povijesti osvojio prvo mjesto u 2. županijskoj ligi, pa je prešao u 1. županijsku ligu. Važno je spomenuti poznatog glumca Ivu Serdara koji je iz ovog kraja. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Gornja Jelenska ima 887 stanovnika.