Donja Gračenica - kapelaDonja Gračenica ima dug kontinuitet življenja. U njoj se, prema dostupnim podacima, nalaze ostaci antičke arhitekture.

Otprilike na sredini sela nalazi se kapela sv. Fabijana i Sebastijana. Podignuta je 1718. godine. Kapela je drvena prekrivena šindrom. Ona predstavlja rijedak primjer očuvanog drvenog sakralnog graditeljstva Moslavine te je 1964. godine proglašena spomenikom kulture. Prema zadnjem popisu stanovništva u Donjoj Gračenici ima 827 stanovnika.