Smjestila se zapadno od Popovače u Moslavini. Ime je stekla po starijem vlaškom stanovništvu koje su Turci na ovo zemljište doveli sredinom 16.st. kada su osvojili Čazmu i Moslavinu.

Prvi poznati popis stanovništva u tom selu potječe iz 1750. godine kada je zabilježeno cijelo novo moslavačko stanovništvo. Ondje se nalazi tvornica radijatora 'Lipovica' te kaznionica za izvršavanje kazne zatvora. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Donja Vlahnička ima 569 stanovnika.