Općina Popovača će u 25- postotnom iznosu sufinancirati troškove smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola s područja Općine.

Općina Popovača objavljuje Pravilnik o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola.

Jučer je s radom započela Agencija za poljoprivredno zemljište, specijalizirana javna ustanova koju je Vlada RH osnovala za obavljanje poslova okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem.

Općina Popovača objavljuje javni natječaj za održavanje javnih površina i groblja na području Općine Popovača

Općina Popovača objavljuje javni natječaj za održavanje javnih površina i groblja na području Općine Popovača

Općina Popovača objavljuje javni natječaj za održavanje javnih površina i groblja na području Općine Popovača

Općina Popovača objavljuje Javni natječaj za održavanje javne rasvjete na području Općine.

U tijeku je otvoreni postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Popovača. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 4,5 milijuna kuna, od čega 1,6 milijuna osigurava Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.