Natječaji i javni pozivi

opcinaPovjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Javnih priznanja Grada Popovače za 2016. godinu.

podkred00002mGrad Popovača i tijekom 2016. godine će sa dva posto sufinancirati kamate na poduzetničke kredite. Gradonačelnik Josip Mišković je, zajedno sa predstavnicima još jedanaest lokalnih jedinica s područja Sisačko-moslavačke županije, u ponedjeljak 2. svibnja potpisao sa županom Ivom Žinićem Ugovore o partnerstvu na provedbi županijskog projekta „Poduzetnički krediti 2016."

grb opcineTuristička zajednica Grada Popovače objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora organizaciji manifestacija u 2016. godini.

opcinaSukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Klasa: 363-01/14-01/43, URbroj: 2176/16-01-14-1) od 10.2.2014. godine, Grad Popovača objavljuje POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGA DEZINSEKCIJE- EV MV 3/2016.

 

Poziv za dostavu ponude

Troškovnik

Ponudbeni list

grb opcineZajednica sportskih udruga Grada Popovače objavljuje Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu za 2016. godinu.

opcinaGrad Popovača objavljuje Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Popovače u 2016. godini.

kuca 2Gradonačelnik Grada Popovače raspisuje ponovni Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Popovače. Predmet Natječaja je klijet u Voloderu, Ulica Graševine 65, sa 1633 m2 poljoprivrednog zemljišta. Objekt se nalazi uz asfaltiranu cestu, ima priključak struje i vode.

opcinaGrad Popovača objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga u 2016. godini.