opcinaGrad Popovača objavljuje Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – košnja bankina i uklanjanje raslinja na području Grada Popovače.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama" broj 2/2017, (520), oglasni dio, nadmetanja od 04.01.2017.

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA – KOŠNJA BANKINA I UKLANJANJE RASLINJA NA PODRUČJU GRADA POPOVAČE