opcinaGrad Popovača objavljuje Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Popovače.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama" broj 2/2017, (522), oglasni dio, nadmetanja od 04.01.2017.

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA I JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA POPOVAČE