opcinaGrad Popovača objavljuje Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja i uređenja javnih i zelenih površina na području Grada Popovače.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama" broj 2/2017, (523), oglasni dio, nadmetanja od 04.01.2017.

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA I UREĐENJA JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA POPOVAČE