Početna Natječaji i javni pozivi Natječaj za prodaju osobnog vozila

Najave
Natječaj za prodaju osobnog vozila
Utorak, 07 Kolovoz 2012 11:21

kontaktopcinaOpćina Popovača objavljuje Natječaj za prodaju osobnog vozila.

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
Općinski načelnik
Klasa:010-01/12-01/1
Urbroj: 2176/16-01-12- 1
Popovača, 3. kolovoza 2012.

 

Na temelju članka 35.stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („NN" br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 146/08 i 38/09) i Odluke Općinskog načelnika , objavljuje se

N A T J E Č A J
za prodaju osobnog vozila

I. PREDMET PRODAJE:

osobno vozilo marke OCTAVIA CLASSIC 1.9TDI godina proizvodnje 2004. registriran do siječnja 2013. godine

Početna cijena 36.000,00 kn (tridesetšestisućakuna)

II. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najviša ponuđena cijena

III. UVJETI PRODAJE:

Prodaje se vrši dostavom pismenih ponuda na adresu:
Općina Popovača, Trg grofova Erdodyja 5. s nazanakom "Ponuda za kupnju vozila – ne otvaraj"
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju prave i fizičke osobe.
Vozilo se prodaje po načelu "viđeno – kupljeno"
Plaćanje u roku od osam dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora.
Isporuka: po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj kupoprodajnoj cijeni.
Kupac je dužan snositi sve troškove u svezi prijenosa prava vlasništva vozila.

IV. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave u Večenjem listu.

Općina Popovača zadržava pravo odustajanja od prodaje nakon provedenog natječaja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja, a niti mora objasniti razloge odustanka.

OPĆINA POPOVAČA

 
 
Btn_srgp

Btn_izbori_VMO_2019


Btn_smz

Btn_LAG

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Službene stranice Grada Popovača optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera 8, Firefoxa 3.5. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 6 ili 7, svakako nadogradite svoj preglednik. Na taj način osigurati ćete pravilno prikazivanje ove internet stranice, te iskorištavanje svih njenih mogućnosti.