Početna Natječaji i javni pozivi Pravilnik o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima

Najave
Pravilnik o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima
Utorak, 07 Kolovoz 2012 11:03

kontaktopcinaOpćina Popovača objavljuje Pravilnik o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima za učenike srednjih škola za školsku godinu 2012/2013.

 

Na temelju članka 143. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN" br. 87/08 i 86/09) i članka 35. Statuta Općine Popovača („Službene novine" Općine Popovača br. 4/09) općinski načelnik na sjednici kolegija održanog 30.  srpnja  2012. god., donio je

 

P R A V I L N I K
o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane u učeničkim
domovima za učenike srednjih škola za školsku
godinu 2012/2013

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i kriteriji  za sufinanciranje  troškova smještaja i prehrane u učeničke domove učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Popovača.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u  učeničke domove  imaju redoviti učenici javnih srednjih škola  sa stalnim prebivalištem na području Općine Popovača.

Učenici koji su korisnici općinske, županijske  ili državne stipendije, ili su ostvarili pravo na sufinanciranje za troškove smještaja u učeničke domove od Županije ne mogu to pravo ostvarivati preko Općine Popovača.

Učenici čiji su roditelji korisnici stalne pomoći za uzdržavanje ne mogu ostvarivati pravo na sufinanciranje iz sredstava Proračuna Općine.

Članak 3.

Troškovi smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove Općina  Popovača  obvezuje se sufinancirati u iznosu od 20% od cijene koštanja učeničkog doma.

Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove osiguravaju se u  Proračunu Općine Popovača dio u 2012. i dio u 2013. god.

Članak 4.

Troškove smještaja u domove Općina Popovača obvezuje se sufinancirati  za školsku godinu 2012/2013 i to od 1. rujna 2012 do 30. lipnja 2013. god.

Članak 5.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima  učenici podnose zahtjev.

Članak 6.

Zahtjev za ostvarenje prava  na sufinaciranje troškova učeničkih domova podnosi se Upravnom odjelu za proračun i opću upravu na  obrascu, a uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

-          potvrda o upisu u srednju školu,
-          potvrda o upisu u učenički dom,
-          potvrdu da učenik nije korisnik općinske, županijske ili državne stipendije,
-          uvjerenje o prebivalištu učenika
-          presliku osobne iskaznice ili domovinice

Priložena dokumentacija ne smije biti starija od  mjesec dana.

Članak 7.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničkim domovima  ne ostvaruje učenik  koji pohađa privatnu srednju školu.

Članak 8.

Nakon obrade zahtjeva za sufinanciranje troškova smještaja u učeničke  domove učeniku   će  se izdati  Potvrda  o ispunjavanju uvjeta za sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove.

Članak 9.

Uprava učeničkog doma umanjit će učeniku koji priloži Potvrdu mjesčenu cijenu doma  za 20%, a Općina Popovača obvezuje se platiti troškove  na temelju mjesečnih specificiranih računa i domova u kojima su smješteni učenici s područja Općine Popovača.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na službenim internetskim stranicama Općine Popovača , a primjenjuje se od 1. rujna 2012. god.

 

REPUBLIKA  HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 010-06/12-01/165
URBROJ:2176/16-01-12-1
Popovača, 30. srpnja 2012.

Općinski načelnik

Josip Mišković

 
 
Btn_srgp

Btn_izbori_VMO_2019


Btn_smz

Btn_LAG

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Službene stranice Grada Popovača optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera 8, Firefoxa 3.5. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 6 ili 7, svakako nadogradite svoj preglednik. Na taj način osigurati ćete pravilno prikazivanje ove internet stranice, te iskorištavanje svih njenih mogućnosti.