kontaktopcinaMinistarstvo kulture RH objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Rok za podnošenje prijava traje od 1. srpnja do 1. rujna 2012. godine. Tekst Poziva i odgovarajući obrasci dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva kulture.