Početna Natječaji i javni pozivi Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pašnjaka
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pašnjaka
Četvrtak, 17 Svibanj 2012 08:06

kontaktopcinaOpćina Popovača objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pašnjaka u vlasništvu Općine.

 

 

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Na temelju članka 35. Satuta Općine Popovača („Službene novine" Općine Popovača br. 4/09), općinski načelnik, na sjednici kolegija održanoj 14.05.2012. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za korištenje pašnjaka
u vlasništvu Općine Popovača na području
k.o. Osekovo, k.o. Potok i k.o. Stružec

I.

Predmet javnog poziva je korištenje pašnjaka u vlasništvu Općine Popovača:
1. k.č.br. 1175; 1179; 1256; 1271 i 1274, sve k.o Potok,
2. k.č.br. 876/2; 876/5; 876/6; 882/1; 889/1 i 890, sve k.o. Stružec,
3. k.č.br. 1752/1, k.o. Osekovo

II.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Popovača, koja su vlasnici stoke upisane u Jedinstveni registar stoke i koja su provela sve propisane i naređene veterinarsko-sanitarne mjere, podnose zahtjev za korištenje pašnjaka u roku od 8 (osam) dana od objave Javnog poziva.
1. Podnositelj zahtjeva ima pravo na 0,5 hektara pašnjaka po uvjetnom grlu za cijelo vrijeme ispaše tijekom 2012. godine, pod uvjetom da:
-ispunjava uvjete sukladno Pravilniku o registraciji goveda i propisa vezanih uz veterinarski pregled stoke.
-poštuje odredbe Zakona o zaštiti prirode i Pravilnik o Parku prirode.
-plati zakupninu u iznosu od 50,00 kn (slovima:pedeset kuna) po U.G.
-poštuje Pravilnik o korištenju pašnjaka

2. Prednost u dodjeli pašnjačkih površina ima OPG koji ima sjedište na području MO na kojem se nalazi pašnjak. Ukoliko nema dovoljno stoke prema kriteriju 0,5 UG po hektaru na području Mjesnog odbora, slobodni dio dodijelit će se na korištenje OPG-ima sa područja Općine Popovača, a ukoliko ni tada nije popunjen kapacitet pašnjaka, može se dati na korištenje vlasnicima stoke sa drugih područja.

III.

Ponuda mora sadržavati :
- ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja i adresa prebivališta
- osobni identifikacijski broj (OIB)
- preslika rješenja o upisu u Upisnik OPG-a
- dokaz vlasništva i broja stoke (popis grla od strane HPA)
- potvrda ovlaštene Veterinarske stanice o provedenim naređenim mjerama
- naziv katastarske općine na kojoj se nalazi pašnjak za koji se daje ponuda

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave javnog natječaja u „Moslavačkom listu".

Pismene ponude šalju se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom na adresu: OPĆINA POPOVAČA, Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača, ili se predaju na urudžbeni zapisnik s naznakom "Ponuda za korištenje pašnjaka"" NE OTVARAJ.

Općinski načelnik će sa nositeljem Obiteljskog poljoprivrednog gospodatstva sklopiti Ugovor o korištenju pašnjaka u roku od 15 dana od donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Sve informacije zainteresirani mogu dobiti u Općini Popovača, Trg grofova Erdödyja 5, tel. 044 679 750.

KLASA: 320-01/12-01/24
URBROJ: 2176/16-4/6-12-1

Općina Popovača

.

 
 
Btn_srgp

Btn_izbori_VMO_2019


Btn_smz

Btn_LAG

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Službene stranice Grada Popovača optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera 8, Firefoxa 3.5. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 6 ili 7, svakako nadogradite svoj preglednik. Na taj način osigurati ćete pravilno prikazivanje ove internet stranice, te iskorištavanje svih njenih mogućnosti.