kontaktopcinaTuristička zajednica Općine Popovača objavljuje Pravila nagradne igre ovogodišnje manifestacije Voloderska jesen.

 

 

 

Na temelju članka 25. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN 83/02) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 158/02), Turistička zajednica Općine Popovača donosi

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
VOLODERSKIH JESENI

Članak 1.

Prema ovim Pravilima Turistička zajednica Općine Popovača, MB 01326252., priredit će jednokratnu klasičnu igru na sreću- tombolu u sklopu Voloderskih jeseni.

Članak 2.

Svrha nagradne igre- tombole je promidžba kulturno- gospodarske i zabavne manifestacije Voloderskih jeseni.

Članak 3.

Nagradna igra- tombola Voloderskih jeseni počinje 9. rujna 2011. i traje do 11. rujna 2011. god.

Članak 4.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda u nagradnoj igi-tomboli Voloderskih jeseni je 75.000,00 kn, a prva nagrada je osobno vozilo.

Članak 5.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati zainteresirani posjetitelji Voloderskih jeseni i ostali građani u neograničenom broju tombolskih srečki čija je pojedinačna cijena 10,00 kn.

Članak 6.

Javno izvlačenje nagrada održat će se 11. rujna 2011. u mjestu održavanja kulturno-gospodarske manifestacije, u Voloderu s početkom u 18 sati.

Članak 7.

Priređivač nagradne igre obvezuje se da će sve izvučene tombolske srečke objaviti odmah na panoima u mjestu izvlačenja nagrada i u prvom broju Moslavačkog lista, a tombole će se moći podići odmah i u roku 30 dana od objave u određene dane i na određenom mjesu.

Nakon isteka roka za preuzimanje nagrada dobitnik gubi prava na istu, a nepodignute nagrade idu u fond nagrada za slijedeću godinu.

Članak 8.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Kutini.

Članak 9.

Ova će Pravila biti objavljena u Večernjem listu prije početka nagradne igre.

Članak 10.

Ova Pravila vrijede od dana početka do dana završetka nagradne igre.

Članak 11.

Na temelju Statuta turističke zajednice Općine Popovača ova Pravila potpisuje predsjednik Zajednice.

 

U Popovači, 11. kolovoza 2011.

Za Turističku zajednicu Općine Popovača
predsjednik Josip Mišković