29_sjednica-mPredsjednik Općinskog vijeća Ivan Pasanec sazvao je 30. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati u utorak, 27. ožujka s početkom u 13 sati.

 

Za 30. sjednicu predložen je sljedeći

 

D n e v n i   r e d

1. Aktualni sat,
2. Usvajanje skraćenog zapisnika 29. sjednice Općinskog vijeća,
3. Izvješće o radu i ostvarenim prihodima i rashodima iz Proračuna Općine za 2011. god. Gradsko društvo Crvenog križa Kutina,
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Kutina
4. Izvješće o radu za 2011. god. i Plan i program rada Knjižnice i čitaonice Popovača za 2012. god.,
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: ravnateljica Knjižnice i čitaonice Popovača
5. Plan i program rada Dječjeg vrtića Popovača za 2011/2012 god.,
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: ravnateljica Dječjeg vrtića Popovača
6. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja poslovno-trgovačkog predjela Sisačka,
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Općinski načelnik i Stručne službe
7. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. god.,
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Općinski načelnik i Stručne službe
8. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. god.,
Predlagač: Općinski naečlnik
Izvjestitelj: Općinski načelnik i Stručne službe
9. Usvajanje Izvješća o postupanju po komunalnim objektima- grobljima za 2011. god.,
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Općinski načelnik i Stručne službe
10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Radnih tijela Vijeća,
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Općinski načelnik i Stručne službe
11. Donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za poljoprivredu i imenovanje člana Odbora za poljoprivredu,
Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: predsjednik Komisije
12. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za kulturu,
Predlagač: Komiisija za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: predsjednik Komisije
13. Donošenje Odluke o članstvu Općine Popovača u Lokalnoj akcijskoj grupi
„ Moslavina"
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj : općinski načelnik