23-sjednica-ov-mNa jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća predsjednica Udruge žena Mirjana Golubić izrazila je reakciju Udruge na konstataciju vijećnika HSS-a Mije Dvoržaka u okviru njegova vijećnićkog pitanja na prošloj sjednici.

„Vezano za konstataciju vijećnika Dvoržaka da je Turistička zajednica Općine Popovača meni i članicama  Udruge žena platila dvodnevno gostovanje na karnevalu u Biogradu n/m, izvještavamo Vas kako je istina da je Udruga žena iz Popovače zajedno s grupom iz Kutine pozvana na karneval u Biogradu. Troškove smještaja, večere i doručka snosila je Turistička zajednica grada Biograda, a ne Popovače, dok smo autobus platile same, što se sve može provjeriti pregledom poslovnih knjiga TZ Popovače. Koga smo povele kao goste stvar je odluke Udruge. Naši gosti bili su tri svirača iz Budaševa i gospodin Bistrički koji je nedjelju dana kasnije zauzvrat besplatno ugostio karnevalsku udrugu iz Biograda kao i druge sudionike"- kazala je između ostalog Mirjana Golubić.

23-sjednica-ov1
U nastavku sjednice vijećnici su usvojili Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Općine Popovača u 2010. godini. Pročelnik kutinske Područne službe Zavoda za zapošljavanje Ivan Masnec osvrnuo se ovom prilikom na mjere iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, istaknuvši kako je tijekom 2010. njima bila obuhvaćena 31 osoba s ovog područja. „Žao mi je što na području Općine Popovača nije iskorištena mjera Javnih radova, za koju su ovogodišnja sredstva već utrošena"- kazao je Masnec.

23-sjednica-ov3

23-sjednica-ov2
U okviru rasprave o predstavljenim Izvješćima o radu Gradskog društva Crvenog križa Kutina za 2010. godinu, ravnatelj Krunoslav Filipović je odgovarajući na pitanja popovačkih vijećnika, obrazložio zašto se „Program pomoći u kući starim i nemoćnim osobama" ne provodi na području Općine Popovača. „Sredstva za rad kutinskog Gradskog društva Crvenog križa koje izdvaja Općina Popovača odnose se na zakonski minimum kojim se pokrivaju troškovi hladnog pogona. Iako se ovaj program pokazao kao iznimno kvalitetan na području Grada Kutine, za isti s Općinom Popovača nismo uspjeli sklopiti dogovor. Provedba tog programa iziskuje godišnja izdvajanja u iznosu 120.000 kuna, odnosno u startu oko 220.000 kuna jer zahtjeva kupnju automobila kojim suradnik na ovom programu obilazi starije i nemoćne"- kazao je Filipović. Načelnika Josipa Miškovića zanimala je nova tužba GDCK-a prema Općini kojom se nastoje ostvariti sredstva za period do donošenja novog zakona koji je odredio postotak iz poreznih prihoda u kojem su lokalne samouprave obvezne sufinancirati rad organizacije. Kako je rekao ravnatelj Filipović, tužba je podnešena sukladno preporuci Ministarstva financija.23-sjednica-ov7
Vijećnici su jučer usvojili i Izvješće o radu te Financijsko izvješće Zajednice športskih udruga Općine Popovača za 2010. godinu. U raspravi po ovoj točki vijećnike je, između ostalog, zanimalo zašto se sufinanciraju i udruge koje nemaju sjedište na području Općine Popovača. Predsjednik ZŠU Željko Kasik odgovorio je kako se na taj način nastoji pomoći onim klubovima u kojima se takmiče djeca s ovog područja, primjerice Plivački klub u Sisku ili Košarkaški u Kutini, a obzirom da takvi ne djeluju u samoj Općini.

23-sjednica-ov8
Razmatrajući Izvješće o radu i Financijsko izvješće Turističke zajednice Općine Popovača za 2010. godinu, od strane vijećnika upućeno je pitanje vezano za nepostojanje novijeg izdanja razglednice Općine Popovača. „U tom smjeru inicirane su određene aktivnosti, no da bi se razglednice prodavale na kioscima ili u knjižarama, s njima je potrebno sklopiti ugovor. U tom smislu nismo uspjeli postići za nas financijski prihvatljivo rješenje. Mogli bismo ih jedino tiskati u svrhu besplatne podjele"- objasnio je donedavni predsjednik TZ Zdenko Cvetko.23-sjednica-ov9
U okviru usvajanja Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Popovača za 2010. godinu, vijećnike je zanimalo hoće li Općina imati direktne koristi od Servisa vatrogasnih aparata kojeg je otvorilo DVD Stružec, a obzirom da je u tu svrhu izdvojeno oko 190.000 kuna proračunskih sredstava. Kako su istaknuli predsjednik VZ Zvonimir Kondres i načelnik Josip Mišković, indirektna korist od navedenog projekta očitovat će se prije svega u novim zapošljavanjima osoba s područja Općine. Predstavljajući izvješće, Kondres je naglasio kako se iz godine u godinu povećavaju kapitalna sredstva u ovom segmentu, pa je tako lani u transfere prema DVD-ima otišlo 1,6 milijuna kuna od 1,8 milijuna kuna ukupnih sredstava kojima je raspolagala VZ.23-sjednica-ov10
Usvojivši Financijska izvješća Knjižnice i čitaonice te Dječjeg vrtića Popovača za 2010. godinu, vijećnici su uputili pohvalu kvalitetnom radu ovih ustanova. Tom prilikom načelnik Mišković naglasio je kako je na posljednjoj sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića zaključeno kako se neće povećavati cijena vrtića. „Kapaciteti Dječjeg vrtića u potpunosti su popunjeni i određeni broj djece je na čekanju što znači da će se, čim to financijske mogućnosti dozvole, trebati razmišljati o proširenju vrtića"- istaknuo je Mišković.

23-sjednica-ov6
Vijećnici su na 23. sjednici usvojili i Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture te poslovanju po komunalnim objektima- grobljima u 2010. godini. Tom prilikom općinski načelnik kazao je kako se radilo u skladu s mogućnostima, transparentno i u okviru zakonskih odredbi, posebno pohvalivši rad i predanost svih službenika općinske uprave.
Na jučerašnjoj sjednici usvojen je i godišnji obračun Proračuna Općine Popovača za 2010. godinu, kao i Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće namjene. Donesena je i Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Popovača. Kako je odlučeno na 23. sjednici, Općina Popovača uključit će se u Lokalnu akcijsku grupu (LAG) koja obuhvaća 11 gradova i općina na širokom području Moslavine, a koji će se povezati kroz zajedničke projekte.