sjednica-opcinskog-vijeca-mPredsjednik Općinskog vijeća Ivan Pasanec sazvao je 23. sjednicu Vijeća koja će se u prostoru nove vijećnice održati u srijedu, 20. travnja s početkom u 13 sati.

Za 23. sjednicu Općinskog vijeća predložen je sljedeći Dnevni red:

 

1. Aktualni sat

2. Usvajanje skraćenog zapisnika 22. sjednice Općinskog vijeća

3. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Općine Popovača u 2010. godini i informacija o Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Predstavnik Zavoda za zapošljavanje Područne službe Kutina

4. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Kutina i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima iz Proračuna Općine Popovača za 2010. godinu
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Predstavnik Gradskog društva Crvenog križa Kutina

5. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Zajednice športskih udruga Općine Popovača za 2010. godinu
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Predsjednik Zajednice športskih udruga Općine Popovača

6. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Turističke zajednice Općine Popovača za 2010. godinu
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Predstavnik Turističke zajednice Općine Popovača

7. Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Općine Popovača za 2010. godinu
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Predstavnik Vatrogasne zajednice Općine Popovača

8. Financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Popovača za 2010. godinu
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Predstavnik Knjižnice i čitaonice Popovača

9. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Popovača za 2010. godinu
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Predstavnik Dječjeg vrtića Popovača

10. Izvješće o izvršenju:
a) Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2010. godinu
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
c) Izvješće o poslovanju po komunalnim objektima- grobljima u 2010. godini
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe

11. Godišnji obračun Proračuna Općine Popovača za 2010. godinu
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe

12. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće namjene Općine Popovača te imenovanje Povjerenika za Civilnu zaštitu
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe

13. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Popovača
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe

14. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od šest mjeseci
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Općinski načelnik