kontaktopcinaPredsjednik Općinskog vijeća Ivan Pasanec sazvao je 22. sjednicu koja će se održati u četvrtak, 17. ožujka s početkom u 13 sati.


Za 22. sjednicu predložen je sljedeći Dnevni red:

 

 

1.Aktualni sat

2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća

3. Izvješće o stanju sigurnosti prometa i stanju sigurnosti na području Općine Popovača u 2010. godini
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Predstavnici Policijske postaje i Postaje prometne policije Kutina

4. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2010. godini s osvrtom na mjere iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja i preporuka za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Predstavnik Zavoda za zapošljavanje, Područne službe Kutina

5. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Popovača
a) predviđenog u Programu za zakup
b) predviđenog u Programu za prodaju
c) predviđenog u Programu za povrat
d) predviđenog u Programu za ostale namjene
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Stručne službe i predsjednik Povjerenstva

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključivanju na komunalne vodne građevine
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe

7. Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog savjeta mladih Općine Popovača
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe

9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru Odbora za branitelje
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje

10. Donošenje Odluke o cjeniku sajmišnih pristojbi i usluga
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Stručne službe

11. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Popovača te imenovanju povjerenika za Civilnu zaštitu u Općini
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe