U nastavku objavljujemo zapisnik s Aktualnog sata 21. sjednice Općinskog vijeća održane 27. siječnja 2011. godine.

 

 

Marijan Belančić, HSP

1. "Za jedne dnevne novine vlasnik tvrtke TVIM nedavno je izjavio kako oni nikada nisu dobili ugovore koje im je Općina Popovača poslala na potpis. Posjeduje li Općina kakav dokaz da su ti ugovori poslani? U kojoj je fazi realizacija tog natječaja i kada se očekuje početak radova na održavanju odnosno modernizaciji nerazvrstanih cesta?"
Načelnik Josip Mišković: „ Iako je očito da se ova tvrtka umjesto svojim bavi svakakvim drugim poslovima, nisam želio komentirati njihove navode u medijima. Odgovorno tvrdim da je Općina uredno na vrijeme uputila tvrtki TVIM ugovore na potpies, o čemu svjedoči i povratnica s njihovim pečatom koja potvrđuje da su iste primili. Nakon toga uslijedilo je i nekoliko dopisa da se očituju što je s potpisom ugovora, a oni su se tek nakon odluke ovog vijeća da se poništi prvotni izbor najpovoljnijeg ponuditelja, oglasili putem medija. Prije nekoliko dana čak su i jednim dokumentom zatražili da se ponovi čitav postupak pod opravdanjem da nisu zaprimili ugovore, a radovi u međuvremenu stoje. Postavlja se pitanje iz kojeg razloga nitko ne reagira na ovakve situacije kada se javno nudi kvadrat asfalta po cijeni od jedne kune. Sljedeća po redu tvrtka, Trgo- Ingrad je po poništenju prvotne odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja odmah vratila potpisane ugovore i ovih ćemo se dana sastati kako bi utvrdili dinamiku izvođenja radova."
2. „Kada počinje sanacija nadvožnjaka u Potoku na cesti Popovača- Sisak i na koji će način biti reguliran promet za vrijeme izvođenja radova?"
Načelnik: „Ovih je dana stigao i službeni dopis u kojem se početak sanacije nadvožnjaka najavljuje u veljači. Nadvožnjak se neće u potpunosti zatvarati za promet već će se radovi izvoditi selektivno."
3. „U novoj tužbi kutinskog Gradskog društva Crvenog križa traži se naplata nekih potraživanja od Općine. O čemu je riječ?"
Načelnik: „Riječ je o nastavku priče od prije nekoliko godina kada je kutinski Crveni križ tražio da se za financiranje te organizacije izdvaja određeni dio sredstava iz ukupnih prihoda Općine. I revizija i svi ostali mjerodavni istaknuli su kako je to nemoguće obzirom da izvor financiranja takvih ustanova mogu biti samo porezni prihodi. U međuvremenu je stigla presuda suda da se ta tražena sredstva ipak moraju isplatiti što je Općina i učinila. Nakon toga sklopili smo sporazum sa Crvenim križom da se dalje neće provoditi spor te da će Općina u okviru svojih mogućnosti kroz dodatna ulaganja pomagati tu organizaciju. Prošle je godine zakon i decidirano odredio da se HCK financira u određenom postotku iz poreznih prihoda lokalnih samouprava. No, kutinski Crveni križ tužbom sada nastoji ostvariti sredstva za onaj period do donošenja novog zakona što smo mi zapravo riješili sklapanjem spomenutog sporazuma."

Robert Zobel, SDP
1.
„Koji su razmjeri štete nastale puknućem naftovoda u Strušcu i je li to sanirano na adekvatan način?"

Načelnik: „Održan je jedan radni sastanak s vodstvom Ine. Činjenica je da je naftovod u Strušcu u funkciji dugi niz godina i bio je predviđen za sanaciju no zbog financijske situacije to se lani nije moglo realizirati. Ina je izvršila sanaciju kako naftovoda, tako i zemljišta, a sada preostaje onaj dio vezan za odštetne zahtjeve ukoliko se radi o privatnim parcelama. Od toga Ina ne bježi i to će sukladno procjenama platiti."

2. „Zna li netko koliki su dugovi Moslavine plina koji je u suvlasništvu Moslavine d.o.o. i koliki su dugovi Moslavine d.o.o.? Kada će biti potpisan ugovor između Općine Popovača i Moslavine d.o.o. prema kojem bi ta tvrtka Općini trebala plaćati naknadu za korištenje naše vodovodne i kanalizacijske, a Moslavina plin za korištenje naše plinske mreže?"

Načelnik: „Ovih je dana najavljen početak rekonstrukcije Moslavine d.o.o. Prema Zakonu o vodama poduzeće koje će se baviti vodom i odvodnjom mora djelovati samostalno. Izdvajanje vode i odvodnje iz Moslavine d.o.o. mora se riješiti tijekom ove godine, a moramo vidjeti na koji način. Grad Kutina predlaže da se iz Moslavine d.o.o. izdvoji sve i da postojeće poduzeće ostaje isključivo kao firma koja će se baviti vodom i odvodnjom, a drugi model, kojem sam osobno više sklon, podrazumijeva osnivanje novog poduzeća Moslavina voda. Ne znam točnu cifru dubioza ali je dato do znanja da će se u sklopu rješavanja ovog dijela oko formiranja novog poduzeća morati riješiti i problemi vezani za dugovanja Moslavine plina. Financijska izvješća možemo očekivati u travnju. Kada je riječ o ugovorima o korištenju, imamo zakup plinske mreže i po toj osnovi Općina prihoduje oko 300.000 kuna godišnje. Nažalost, isti takav zakup nemamo za kanalizaciju i vodovod, ali to je jedna od stvari koja će se u novom poduzeću morati jasno definirati."


Mijo Dvoržak, HSS
1. „Da li je izvođač radova na održavanju nerazvrstanih cesta dužan urediti i bankine jer znamo da sa strane ostaju rupe?"
2. „Da li će vršiti izmuljavanje kanala u Zapolicu jer jednostavno ne postoje kvalitetni kanali. Tko će ukloniti zemlju koja je kao nasip postavljena u Varošu?"

Načelnik: „Zbog djelovanja zimske službe u zimskom periodu nisu dozvoljeni veći radovi osim sanacije udarnih rupa koje ugrožavaju sigurnost prometa, a što obuhvaća i bankine. Budući da se u Zapolicu vršila izmjena plinske mreže došlo je do stvaranja velikih rupa. Općina je u smjeru rješavanja tog problema poduzela niz mjera, i zajedno s izvođačem radova, Moslavina plinom, sanirat će se bankine potrebno je malo sačekati jer je iskop tek nedavno vršen. U tom dijelu Strušca imali smo i poplavu gdje su Hrvatske vode navezle zemlju i oni bi to morali i maknuti čim se poprave vremenske prilike. Početak značajnijih radova je za očekivati u ožujku obzirom da je još uvijek blato."


Mijo Pedić, HDZ
1.
„Zašto javna rasvjeta na području Općine, izuzev Gračenice, nije svijetlila za katolički Božić? Imamo informaciju da je zahtjev u Elektri Križ zaprimljen tek 24. prosinca iako se zna da je isti potrebno poslati tri dana ranije?"
Načelnik: „Općina je na vrijeme poslala dopis u Elektru o čemu svjedoči činjenica da smo u Križ slali jedan dopis. Da to nije tako, onda ne bi svjetlilo ni u dijelu koji je pod ingerencijom ispostave Kutina. Pretpostavlja se da je problem nastao u tome što je Elektra imala kolektivni godišnji odmor i očito neke informacije nisu na vrijeme dostavljene u ispostavu Popovača. Reagiralo se pet minuta do ponoći i sljedećeg dana to je uklonjeno. Ukoliko su to primjetili već nekoliko dana uoči Badnjaka, predsjednici Mjesnih odbora trebali su nam javiti i onda bi mi i usmeno reagirali prema Elektri."

2. „Da li je počela raditi tvrtka Pharmas i je li tko s područja Općine zaposlen u toj tvrtki?"

Načelnik: „Pharmas je završio radove na tvornici. Tehnički pregled je napravljen, s dio opreme još nije instaliran. Idući tjedan ćemo se sastati s predstavnicima tvrtke i onda ćemo postaviti to pitanje oko zapošljavanja. Vjerujem da će se i taj dio realizirati obzirom je do sada tvrtka ispunila sve ono što je najavila pri dolasku u Popovaču. Na proljeće će Pharmas biti i službeno otvoren."

Stanislav Andlar, HSS
1.
„Unazad duže vrijeme u Gornjoj Jelenskoj su na nekoliko propusta na glavnoj cesti dotrajale cijevi. Pojavile su se rupe, bankina je urušena u potpunosti a na pojedinim se mjestima već napravila i rupa na asfaltu tako da se na jednom mjestu dva automobila više ne mogu mimoići. Županijske ceste kao vlasnik ponekad postave znakove koji se uglavnom sruše. Postoji li mogućnost da Općina intervenira kako bi se ovaj problem što prije riješio?
Načelnik: „Upoznati smo s tim problemom, riječ je o propustu koji treba veće zahvate. Iako ŽUC u zimi radi samo hitne intervencije, trebali su to kvalitetno označiti kako je i dogovoreno. Sanacija se može očekivati nakon prestanka rada zimske službe."

2. „Sadašnje stanje sa radom pedijatra u Popovači je samo vatrogasna mjera obzirom na broj djece na području Općine. Postoji li mogućnost zapošljavanja pedijatra na čitavo radno vrijeme?"
Županijski vijećnik Igor Šket: „Nije problem u želji Općine već u činjenici da je prisutan nedostatak pedijatara na nivou čitave države. Pedijatri se većinom zapošljavaju u bolnicama, a trenutno je na spececijalizaciji jedna liječnica baš za ambulantu u Popovači. Dok se to ne završi postoji mogućnost da dr. Almaš cijelo radno vrijeme bude u Popovači obzirom da se njemu produžuje rad iako je stekao uvjete za mirovinu, a u Kutini za to vjerojatno neće postojati potreba."

Anto Žilić, HSP:
1.
„Po kojem se kriteriju financiraju udruge s područja Općine? Prilikom donošenja proračuna mi smo podržali financiranje udruga, no ne na ovakav način. U prijedlogu proračuna mi vidimo ukupan iznos koji se izdvaja za udruge, ali ne i način raspodjele tih sredstava. Do sada imamo više od stotinu registriranih udruga, i taj se broj iz dana u dan povećava. Naravno da nismo u mogućnosti zabraniti njihovo osnivanje ili rad, no možemo utjecati na to da im se smanje ili ne dodijele financijska sredstva što se čini da je osnovni razlog za osnivanje pojedinih udruga. Iz nekoliko primjera vidljivo je naime da je za osnivanje udruga dovoljan bračni par i njihov kum ili susjed, pa smatram da o tome trebamo povesti računa jer se u vodstvu po nekoliko udruga spominju ista imena. Za velik broj udruga većina nas uopće nema saznanja čime se one bave, a dobivaju i po 3.000 kuna."
Načelnik: „Službeno smo od Ureda državne uprave dobili popis da je na području Općine Popovača registrirano 105 udruga. Financiranje većine njih određuje Zajednica športskih udruga odnosno Vatrogasna zajednica. Ostali dio je uglavnom na resornim odborima koji se sastaju kod izrade proračuna. Ne financira se svih 105 udruga, a možemo i preciznije izvaditi koje su to udruge koje ostvaruju sredstva iz općinskog proračuna. Sam raspored izdvajanja se nalazi u detaljnijoj verziji proračuna, na tzv. petoj razini, a mi sukladno zakonskoj obvezi objavljujemo treću razinu iz koje se sve točno ne vidi. U svakom slučaju, mi vodimo računa da sredstva ne dobiju oni koji nisu dostavili sva obvezna izvješća za prethodnu godinu."


Roman Rosavec, NL
1.
„Unazad nekoliko dana na mjesnom groblju u Osekovu izvršeno je prevršavanje tuja koje su sada prikraćene na visini od 1,50 metara što je krajnje neprihvatljivo iz razloga što je narušena njihova osnovna funkcija- da se postigne ta duhovnost odnosno sklad područja koje okružuju. Te su vrste za sada u potpunosti izgubljene i vjerojatno više nikada neće uspjeti polučiti efekt kakav bi trebale imati. Da je tome tako, ne trebamo ići daleko. Pogledajmo u Sisku i Kutini na kojoj su visini te tuje. Drugo, orezivanje borova na istom mjestu izvršeno je krajnje neprofesionalno iz razloga što niti jedna grana nije odrezana uz deblo, već su ostavljeni dijelovi od deset do trideset cm dužine. Da apsurd bude veći, radi se o živim granama, a svega trideset cm iznad ostalo je petnaestak suhih grana. Nadalje, oko samog groblja na parkiralištu su podignute hortikulturne vrste. Riječ je o hrastu koji je simbol hrvatskog šumarstva, vrsta koja ima svoju moć dopusti li joj se da raste kako treba. Stablima starosti između sedam i petnaest godina porezani su vrhovi, a svega 15-ak metara dalje su stabla likvidambra koja su jedanputa viša od hrastova a nisu niti taknuta. A da apsurd bude potpun, sve grane koje su prevršene nalaze se u kontejneru za otpad koji je vrhom pun. Sve je i fotodokumentirano, pa apeliram na mjerodavne u našoj Općini da se ovakve stvari ne ponavljaju i da se povede računa o stručnom obavljanju poslova koji se naručuju."

Načelnik: „U okviru natječaja kojeg je raspisala Općina stoji troškovnik radova kojeg izabrani izvođač treba odraditi. Ti se radovi nadziru i dobrodošla bi i vaša stručna pomoć u tome. Bilo bi dobro da se izraze želje mještana kako bi se uskladile s tehničkim mogućnostima. Pozivam stoga sve koji su uključeni u rad mjesnih odbora ili im je to struka da se uključe u izradu tih troškovnika. Također treba provjeriti u troškovniku jesu li oni dužni sami riješiti odvoz odrezanih grana ili to osiguravamo mi."
Roman Rosavec: „To nije želja mještana Osekova već načela struke koja bi oni koji odrađuju taj posao svakako morali poznavati."
Ivan Čarapar: „Prije četiri godine kada smo te čemprese posadili dogovoreno je da se oni drže na visini od 1.60 metara. Ukoliko se pusti višlje povećavaju se troškovi orezivanja, nema mogućnosti prilaza i imamo zadebljanje u donjem dijelu. Bio je cilj da se proširi ograda i popune praznine. Smatram da je to ipak stručno odrađeno, a prema dobivenim informacijama niti jedno veće drvo nije orezivano. Komunalni redar koji je s njima stalno na terenu tvrdi da izvođač radova te grane nije odložio u kontejner."


Ivan Jakovljević, HSP
1. „Poduzima li Općina štogod u vezi rješavanja problema sa psima lutalicama?"
Načelnik: „Problem pasa lutalica doista postoji, o čemu svjedoči i informacija da je jedna osoba s našeg područja ugrižena. Tragom toga Općina je kupila uređaj za očitavanje čipova na psima, što je već polučilo određene rezultate. I danas je komunalni redar evidentirao vlasnike nekoliko pasa koji su lutali na području Popovače i prema njima će uslijediti određeni postupci, najprije upozorenja a potom i prijave. Ujedno i apeliram na sve građane Općine da svoje ljubimce drže sukladno propisima."
2. "Na području Mjesnog odbora Podbrđe postoji jedan odvojak Zagradske ulice s kojega se prilikom oborina zemlja slijeva na županijsku cestu. Obzirom da je ŽUC u suradnji s Općinom prošle jeseni sanirao nekoliko takvih cesta koje se vežu na županijsku cestu Popovača- Kutina, zanima me hoće li se takvi radovi nastaviti te postoji li mogućnost da se i spomenuti odvojak uvrsti u to?"
Načelnik: „Postoji prijedlog da se i ove godine nastavi sanacija onih cesta sa kojih se voda slijeva na županijske ceste. Početak tih radova očekuje se na proljeće pa vjerujem da će i asfaltiranje tog odvojka tada doći na red".

Zdenko Krnjić, SDP:
1.
„Kada se dogodi smrtni slučaj, u krugu obitelji često se pojavljuje problem što poduzeće koje treba izvršiti preuzimanje tijela to ne može učiniti tako dugo dok mrtvozorstvo ne obavi svoj dio posla sukladno Zakonu o zdravstvu. Mrtvozornici su uglavnom liječnici u radnom odnosu i često nisu u mogućnosti izostati s posla kako bi izvršili uvid. Što se učinilo po pitanju okupljanja nove ekipe osoba koje će obavljati spomenuti posao?"
Načelnik: „Županija je 2005. godine imenovala sedam liječnika koji su to obavljali na ovom području. Neki od njih više to nisu u mogućnosti raditi, te se zajedno s predsjednikom Odbora za zdravstvo pristupilo formiranju nove ekipe. To ne moraju biti isključivo liječnici, već i drugi zdravstveni djelatnici tako da vjerujem da ćemo to vrlo brzo riješiti. Uputit ćemo naš prijedlog prema Županiji i uvjeren sam kako će od ukupno sedam ljudi, uvijek netko biti na raspolaganju."
Igor Šket: „U to vrijeme kad su bili imenovani, tumačenje je išlo u tom smjeru da mrtvozornici isključivo moraju biti liječnici, a na Općini ih ima vrlo malo."
Gojko Ivandić: „Problem je u tome što vi po zakonu morate utvrditi smrt najranije dva sata nakon nastupanja iste. A zakonski rok za utvrđivanje je 24 sata nakon zaprimanja obavijesti."