Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Pasanec sazvao je 19. sjednicu Vijeća koja će se održati u četvrtak, 16. prosinca s početkom u 13 sati.

 

Za posljednju ovogodišnju radnu sjednicu Općinskog vijeća predložen je sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat

2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća

3. Donošenje III. Izmjena i dopuna:

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
b) Programa održavanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini
c) Programa održavanja groblja u 2010. godini
d) Plana prostornog uređenja i očuvanja okoliša te zbrinjavanja glomaznog otpada u 2010. godini
e) Plana tekućeg i investicijskog održavanja te gradnje društvenih zgrada u 2010. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe

4. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Popovača za 2010. godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe

5. Program rada i Financijski plan Dječjeg vrtića Popovača za 2011. godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe Dječjeg vrtića

6. Program rada i Financijski plan Knjižnice i čitaonice Popovača za 2011. godinu
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Stručne službe Knjižnice i čitaonice Popovača

7. Donošenje Programa

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
b) Programa održavanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini
c) Programa održavanja groblja u 2011. godini
d) Plana prostornog uređenja i očuvanja okoliša te zbrinjavanja glomaznog otpada u 2011. godini
e) Plana tekućeg i investicijskog održavanja te gradnje društvenih zgrada u 2011. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe

8. Donošenje Proračuna Općine Popovača za 2011. godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe

9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Popovača

Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe

10. Donošenje Odluke o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Popovača

Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe

11. Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta 'Crpilište Ravnik'

Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe