Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Pasanec sazvao je 18. sjednicu Vijeća koja će se održati u četvrtak, 25. studenog s početkom u 13 sati.

 

 

Za 18. sjednicu predložen je sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat

2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća


3. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti nastanka i posljedica katastrofa te velikih nesreća za Općinu Popovača
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: Izrađivač Procjene

4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Popovača
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: Izrađivač Plana

5. Financijsko Izvješće Voloderske jeseni 2010.
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: predsjednik Turističke zajednice Zdenko Cventko i predsjednik Organizacijskog odbora manifestacije Željko Pačarek

6. Donošenje Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Popovača:
a) za zakup na rok od 5 godina predviđeno u Programu za ostale namjene
b) za zakup na rok od 5 godina predviđeno u Programu za povrat
c) za zakup na rok od 20 godina predviđeno u Programu za zakup
d) za zakup na rok od 5 godina predviđeno u Programu za prodaju
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitlj: Stručni referent za poljoprivredu


7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Popovača
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: Stručne službe

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Popovača
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe

9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe