U nastavku objavljujemo Zapisnik s Aktualnog sata posljednje sjednice Općinskog vijeća održane 4. studenog.

Ispred Kluba vijećnika HSP-a Marijan Belančić postavio je sljedeća pitanja:
1. Situacija oko sudskih tužbi Moslavine d.o.o. prema NK 'Moslavac'- tko će platiti oko 150.000 kuna, je li poznato tko je odgovoran za nastanak ovog duga?
2. Financijsko izvješće ovogodišnje Voloderske jeseni s naglaskom na Izvješće od prodaje tombole, prihode Općine od zakupa prostora te pojašnjenje nabavke nove informatičke opreme.
3. Da li je došlo do promjena u novoj koncepciji održavanja programa Male škole? 'Iako se u načelu slažem da djeca Malu školu pohađaju u prostoru Dječjeg vrtića u Popovači zbog socijalizacije, privikavanja na novu i veću sredinu itd., smatram da provedba te ideje nije dobra jer velik broj roditelja nije u mogućnosti organizirati prijevoz djece prije svega iz financijskih razloga. Najviše me zabrinjava činjenica da smo u protekle dvije godine zaposlili osam novih djelatnika, a sada, u slučaju da vratimo Malu školu u mjesne odbore, nemamo djelatnika koji bi održavao taj program već moramo zaposliti novog. Pitam se kako je Dječji vrtić funkcionirao prije proširenja broja djelatnika. Smatram da smo svojoj djeci osigurali vrlo visoke standarde u trenutku kad smo napravili novi vrtić i kvalitetno da opremili. Čini mi se da se standardi u smislu novih zaposlenih svode na to da je bitno sve poslove strogo specijalizirati'- istaknuo je Belančić.
Odgovor načelnika Josipa Miškovića na 1. Belančićevo pitanje: Problemi s 'Moslavcom' potiču iz kasnih 90.- ih godina kada su stvoreni enormni troškovi za vodu, pretpostavljam za zalijevanje igrališta. Uslijedilo je traženje da se ti troškovi podmire, potom ovrhe i sudski postupci, da bi na kraju imali iznos od preko 200.000 kuna što dugovanja, što kamata i ostalih troškova. Od tadašnjeg rukovodstva danas nitko nije član vodstva tog kluba. Općina Popovača kao i aktualno vodstvo želi da Klub ima kvalitetne uvjete rada i stoga je jedino rješenje bilo uhvatiti se u koštac s tim problemom koji je na teretu 'Moslavcu' već deset godina. U tom smjeru postavili smo i pitanje zašto se još nakon prve ovrhe nije skinuo vodomjer, a odgovor iz Moslavine glasio je kako je suvlasništvo bilo u rukama lokalne samouprave koja je odlučila da on ostaje i da će taj problem biti rješen. Prije godinu i pol dana nakon preuzimanja novog vodstva krenulo se tražiti rješenje, i dogovoreno je da se preostali dug od 120.000 kuna plati u deset rata. Račun Kluba je sada odblokiran i smatram da ćemo s ovime završiti jednu lošu priču koja se više ne smije ponoviti. U ovom trenutku je to jedini mogući način rješavanja problema, a da li sada tražiti odgovornost- to je na svima vama kao i na samom 'Moslavcu' koji to može učiniti'.
Odgovor zamjenika načelnika Dragana Šarčevića na 2.  pitanje vijećnika Marijana Belančića: 'Ured načelnika je za sada primio neslužbeno Izvješće Turističke zajednice prema kojem je iskazan višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 40.000 kuna. To nije potupno izvješće, još nije podneseno ono o tomboli, a što se tiče nabavke opreme u visini 12.000 kuna, osobno bih se ogradio jer kao član Organizacijskog, a i Mjesnog odbora, nisam sudjelovao u donošenju ove odluke. Postoje naznake da su kupljeni i šatori u vrijednosti 24.000 kuna. Kako stoji u ovom neslužbenom izvješću, višak prihoda planira se utrošiti za poboljšanje uvjeta za narednu manifestaciju. Smatram da je s tim ulaganjima ipak trebalo pričekati nakon prihvaćanja konačnog izvješća'.
Načelnik Mišković dodao je kako je od zakupa prostora prihodovano oko 60.000 kuna što je daleko manje nego prošle godine kada je taj prihod iznosio oko 100.000 kuna.
Odgovor načelnika na 3. pitanje vijećnika Belančića: 'Da li je postojeći broj djelatnika Dječjeg vrtića prevelik ili premali, to je stvar struke i tu postoje određeni normativi. Otkada obnašam funkciju općinskog načelnika, na rad Dječjeg vrtića nije bilo niti jedne pritužbe od strane roditelja što znači da djelatnici kvalitetno obnašaju svoj posao. Što se tiče Male škole, razlog problema koji su se pojavili leži u konstantnom padu broja djece iz godine u godinu u svim naseljima Općine izuzev Popovače i Volodera. Na temelju sastanka s roditeljima, a i potrebe za određenim mjerama štednje, prihvaćeno je razmišljanje da se program održava u prostoru vrtića u Popovači, a prije svega zbog kvalitete. Upravno vijeće vrtića je prihvatilo zapisnik sa sastanka s roditeljima koji su se složili s idejom što naravno ne znači ukidanje male škole u ovim selima. Članovi Upravnog vijeća su dakle poštovali volju većine ovih roditelja, a ukoliko se i dalje stoji na inzistiranju da se program održava u samim selima, na sljedećem će se sastanku razmotriti druga mogućnost'.

Ispred Kluba vijećnika SDP-a i HNS-a Liberalnih demokrata, vijećnik Zdenko Krnjić upitao je sljedeće:
1. Kad nije bila riješena kanalizacijska mreža u Sisačkoj ulici bilo je mnogo zahtjeva da se ista realizira. U konačnici je tamo uloženo gotovo 3 milijuna kuna, no saznanja govore da je vrlo malo kućanstava priključeno na tu mrežu. Kad se i završe ti priključci, da li postoji mogućnost zatrpavanja postojeće grabe?
2. Što je sa Stambeno- poslovnom zonom Jelengradska? Kakav je rezultat sastanka s vlasnicima parcela u toj Zoni među kojima su neki izmanipulirali Ugovor obzirom da nisu u obveznom roku započeli izgradnju. Postoji li mogućnost da se ta Stambeno- poslovna zona preimenuje u Stambenu?
3. Popovača kao mjesto već duže vrijeme po svom izgledu, izgrađenosti infrastrukture, proračunu i broju stanovnika zadovoljava uvjete za status grada. Razmišlja li se o tome, jesu li se vršile analize po tom pitanju i što možemo dobiti realizacijom dobivanja tog statusa?
Na prvo i drugo pitanje vijećnika SDP-a Zdenka Krnjića odgovorio je voditelj Jedinstvenog upravnog odjela Ivan Čarapar: 1. 'Poznato je da je kanalizacija u Sisačkoj, sagrađena u dva kolektora, stavljena u funkciju prije dvije godine. Postoji općinska odluka koja propisuje rok u kojem su građani obvezni priključiti se na tu mrežu, no u istoj nisu predviđene kazne za nepriključivanje. Prema pokazateljima je točno da nije velik broj priključenja, a razlog je možda cijena koja iznosi oko 4000 kuna što se može platiti jednokratno ili obročno. Obavijesti o ovoj obvezi koje je Općina objavljivala nisu urodile plodom. U projektnoj dokumentaciji nije predviđeno rješavanje odvodnje već kanalizacije pa postoji mogućnost za druga tehnička rješenja odvodnje koja bi onda omogućila zatrpavanje cestovnog jarka'. Načelnik Josip Mišković dodao je kako u smjeru poticanja građana da se priključe na kanalizacijsku mrežu postoji ideja da se iduće godine smanje pristojbe za priključak.
2. 'Obzirom da je vrlo malo objekata sagrađeno u Stambeno- poslovnoj zoni Jelengradska, organizirali smo sastanak s vlasnicima parcela u okviru kojeg je jedno edukativno predavanje održala i županijska Razvojna agencija SIMORA. Na tom susretu nije bilo zainteresiranih za izmjenu DPU-a kojim je predviđeno da u tom prostoru prvi niz do ceste bude mješovita zona, a ostala dva reda poslovna zona. Donošenjem UPU-a koji je usvojio postavke iz DPU-a nije bilo zahtjeva da to uđe u stambenu zonu. Puno je uloženo u infrastrukturu Zone koja sada zjapi prazna i adekvatno se ne održava. Nama taj zahvat izmjene plana nije problem i zahtjeva otprilike osam mjeseci do godine dana. Ukoliko Vijeće usvoji Odluku može se ići u izmjenu Plana bez obzira na eventualne primjedbe vlasnika'- odgovorio je Čarapar.
Načelnik je dodatno obrazložio kako troje kupaca nisu isplatili zemljište i imaju velika dugovanja pa se u tom smislu pokrenula redovna procedura utužbe.
3. 'Nismo još poduzimali konkretne aktivnosti u smjeru ostvarivanja statusa grada iako smatram da za to postoje uvjeti. U Udruzi općina ću na prvom sastanku razmotriti koji su potrebni koraci u tom postupku kako bismo službeno podnjeli zahtjev za stjecanjem statusa grada'- odgovorio je načelnik Josip Mišković.

Pitanja vijećnika Josipa Draganića uime Kluba vijećnika HDZ-a, HSS-a i HSLS-a:
1. Da li možemo dobiti novi broj službenog mobitela obzirom da Vas građani ne mogu kontaktirati kada plivaju u poplavama zbog podizanja nivoa županijske ceste? Kako će se vozači uključivati na tu cestu iz sporednih ulica kada imamo nagibe veće od 40 posto, a prema tehničkim pravilima stoji da je to 6 posto u dužnom metru? U tom smjeru trebali bi prema izvođaču uložiti prigovor
2. Zašto nisu sanirane ostale nerazvrstane ceste? I sam Desni odvojak ulice Škarje nije u cijelosti saniran osim uzbrdice
3. U kolikom postotku je na povećanje općinskog proračuna utjecala prodaja zemljišta u vlasništvu države u Poduzetničkoj zoni 'Mišička'? Naime, u materijalima o drugom rebalansu vidljivo je smanjenje skoro u svim stavkama, pogotovo u okolnim mjestima čak i u stopostotnom iznosu dok istovremeno u Izvješću načelnika stoji kako unatoč ekonomskoj krizi nije došlo do bitnih promjena u proračunu.
Odgovori načelnika na pitanja vijećnika Draganića:
1. 'Moji brojevi mobitela nisu tajna i za sve sam građane uvijek dostupan. Izuzetak je bio jedan period u trajanju od mjesec dana kada sam, zbog kvara na mobitelu, koristio drugi broj. Mišljenja sam da je županijska cesta 3124 jedan od značajnih projekata i uspjeha kako Županije, tako i Općine koja je sudjelovala u realizaciji kružnog toka, pješačkih staza, odvodnje itd. Projekt obnove Moslavačke magistrale kojeg je napravila SMŽ prije svega se bazirao na kvalitetu izvedbe kolnika i sigurnosti ceste, pa možda nisu uzeti u obzir svi aspekti kao što je odvodnja oborinskih voda. U pojedinim dijelovima zbog neizgrađene kanalizacije došlo je do ispuštanja prelivnih dijelova septičkih jama u cestovne jarke i to smatram osnovnim razlogom što se u ovom dijelu Gornje Gračenice dio cestovnog jarka zacijevio kako bi se, prije svega, izbjegnuo smrad u ljetnim mjesecima. Na te smo kritične točke upozorili ŽUC obzirom da ih sami nismo u mogućnosti riješiti'.
2. 'Mi možemo biti nezadovoljni s izvedbom priključaka na županijsku cestu, ali struka je rekla svoje i dionica je na temelju projekta dobila uporabnu dozvolu. Kako je rekao nadzorni organ, sve ono što je struka nalagala izvođač je i odradio. Imali smo niz sastanaka i upozoravali na nedostatke, ali očito određeni zahvati za kojima je postojala potreba nisu izvedeni jer nisu uklopljeni u financijski plan. U sklopu ove rekonstrukcije asfaltirali smo nekoliko cesta u Gornjoj Gračenici koje se nadovezuju na glavnu prometnicu u dužini od 50 do 100 metara, ovisno o potrebi, a ostatak cesta smo riješili s hitnim intervencijama koje su odrađene i na Desnom odvojku Škarja i na Starom putu te nekim drugim ulicama. U rebalansu je dio sredstava ostao i za održavanje i za modernizaciju cesta što ćemo, nadam se, ove godine i realizirati'.
3. 'Zahvaljujući prodaji zemljišta u Zoni 'Mišička' koje nam je darovala država, prihodovali smo 5,5 milijuna kuna pa je proračun ostao kakav je. Veći dio tih sredstava se mora namjenski uložiti, najvećim dijelom ćemo ista vratiti u Zonu izgradnjom vodovoda, rasvjete, cesta, protupožarnog voda, kanalizacije, precrpne stanice, telekomunikacija, a što neće biti napravljeno samo za PharmaS već i sve ostale privredne subjekte u Zoni'.

Vijećnik SDP-a Robert Zobel:
1. 'Na izlazu s autoceste dočeka nas džungla raslinja odnosno znakova, što smatram da nije primjereno i apeliram da se navedeni prostor dovede u pristojno stanje. Najviše fascinira nova smeđa signalizacija koja ukazuje : Lonjsko polje- 37 km pa desno. Znamo da je ulaz u Park prirode Lonjsko polje od te točke udaljen par kilometara, pa ne znam odakle im to pravo da to napišu'.
2. 'Na trafostanici pokraj Idisa osvanuli su grafiti uvredljivog sadržaja kojim se potiče rasna i vjerska diskriminacija i netrpeljivost pa molim da se to ukloni
Odgovor na 1. pitanje vijećnika Zobela dao je voditelj Jedinstvenog upravnog odjela Ivan Čarapar: 1. 'Općina Popovača nikome nije dala suglasnost za postavljanje ovih reklama. Predstavnici Hrvatskih cesta najavili su da će pokušati riješiti ovaj problem obzirom da i njima ometa sigurnost prometa, no postavlja se pitanje vlasništva'. Načelnik je dodao kako se prostor gdje su postavljene reklame nalazi u vlasništvu države, a u gospodarskoj osnovi Hrvatskih šuma. 'Mi nismo to željeli samoinicijativno izmicati već smo iskazali želju za zajedničko rješavanje problema. Aktualna je ideja da se u budućnosti na ovom području izgradi kružni tok pa će se po sili zakona te reklame morati izmaknuti. Po pitanju smeđe signalizacije sam intervenirao kod strane ŽUC-a. Oni su me uputili na Hrvatske ceste u čijoj je to nadležnosti, a iz kojih poručuju da su signalizaciju postavili sukladno podacima određene državne institucije. Iako smo mi postavili svoju signalizaciju za ulaz u Lonjsko polje u Potoku, svakako i dalje treba zahtjevati da se ovaj napis izmjeni'- kazao je Mišković.
Odgovor načelnika na 2. Zobelovo pitanje: 'Nisam primjetio grafite na trafostanici. Komunalni redar će to odmah evidentirati i sami ćemo riješiti problem uz prethodno obavještavanje Elektre'.

Vijećnika HDZ-a Miju Pedića zanimalo je sljedeće:
1. Koliko treba proći vremena da se preštela javna rasvjeta obzirom da se svjetlo i dalje pali u 3.30 umjeto u 4.30 sati?
2. Preko puta STSI-a i Šumarije, ispod groblja u Voloderu kao i u Donjoj Vlahiničkoj prilikom većih oborina na cesti leži voda. Na prethodnoj sjednici ste rekli da je to još pod garancijom pa da će se sanirati a još ništa nije učinjeno.
Na oba pitanja vijećnika Pedića odgovorio je načelnik: 1. 'U vezi preštelavanja javne rasvjete poslan je dopis Elektri. Može se dogoditi da određene ukapčalice nisu dobro preštelane, ali ću prenjeti komunalnom redaru da to provjeri. Kod svake promjene vremena upućujemo narudžbenice obzirom da Hep naplaćuje sve'.
2. 'Problemi s vodom na cesti i službeno su evidentirani i ušli su u zapisnik prilikom tehničkog pregleda pa očekujemo da će se to sanirati na što ćemo svakako i podsjetiti nadležne. Cesta u Donjoj Vlahiničkoj je na neki način naš grijeh budući da su se slivnici ugrađivali zbog izgradnje pješačke staze. Znamo da je dio propusta koji provode vodu ispod pješačke staze i ispuštaju u privatna zemljišta, namjerno ili nenamjerno zatvoren. Sporiti se s tim ljudima nema smisla obzirom da oni imaju prvao zabraniti da voda ide na njihovo zemljište pa sami trebamo naći rješenje da ne dolazi do takvih stvari. Zbog nagiba ceste koja je rekonstruirana nakon izgradnje naše pješačke staze, dio padova nisu prilagođeni i u ovom trenutku nedostaje sigurno dva slivnika koji treba naknadno ugraditi što ćemo realizirati zajedno sa ŽUC-om'.

Vijećnika HSP-a Ivicu Dragozeta zanimalo je:
1. Stanje u tvornici Lipovica
2. Hoće li se nešto učiniti sa cestovnim jarkom u Zagrebačkoj ulici obzirom da prilikom većih oborina cesta liči na rijeku
Odgovori načelnika Josipa Miškovića na postavljena pitanja vijećnika Dragozeta: 1. 'Informacija da je u proteklih par mjeseci dio radnika Lipovice otišao na čekanje uzburkala je kako same građane, tako i lokalnu samoupravu. Razgovarao sam tada s upraviteljem u odlasku koji mi je otprilike pojasnio problematiku. Lipovica zbog problema u poslovanju mora poduzeti određene mjere kako ne bi u pitanje dovela sam opstanak tvornice i njenu likvidnost. To su mjere koje je, kako tvrde, bilo neophodno provesti a čime, naravno, kao načelnik nisam zadovoljan. Ovih dana očekujem sastanak s novoimenovanim direktorom Lipovice koji ima nimalo zahvalan zadatak stabilizirati tvrtku, a što uključuje i otpuštanje djelatnika. Unatoč tvrdnjama da je riječ o državnoj firmi pa lokalna samouprava ne bi trebala utjecati na bilo kakav program i davati bilo kakve opaske u vezi njezina poslovanja, smatram da to nije tako a isticao sam to i ranije. Svi se ti ljudi koji ostaju bez posla u konačnici pojavljuju kao naš problem. Općina će u okviru svojih mogućnosti pokušati pomoći, doznati prave informacije o tome da se na vrijeme može eventualno pripremiti. Ono što smo u gospodarstvu učinili jest da smo oslobodili privredne subjekte plaćanja dijela komunalne naknade u iznosu od 30 posto, i to je na neki način ipak pomoglo. Mislim da je nešto ipak krivo odrađeno jer je riječ o tvrtki koja je predstavljala pojam tlačnog lijeva za čitavu regiju a sada grca u problemima što se uvelike odražava na samu lokalnu samoupravu'.
2. Fekalno- odvodna kanalizacija izgrađena u Zagrebačkoj je izgrađena kasnih devedesetih i tada su se stekli uvjeti da sva oborinska voda završi u njoj. Sada su grabe ili cestovni jarci zatrpani i sva voda bi trebala završiti u toj kanalizaciji. Problem je nekoliko propusta na kraju Zagrebačke ulice koji usred oborina nisu u mogućnosti progutati dolazak velike količine vode sa sjeverne strane pa voda preplavi cestu što predstavlja veliku opasnost pogotovo u zimskom periodu. U tom smjeru uputili smo zahtjev ŽUC-u za izgradnjom novog većeg propusta što sada zbog financijskih razloga nije u planu. Ono što možemo razmotriri jest da se sustav odvodnje, iskopani kanal paralelno s tom ulicom, naknadno pročisti i da se otvore zatrpani propusti preko kojih stanovnici idu na svoja polja a kako bi dozvolili da se taj kanal ulije u potok Donja Vlahinička'.

Vijećnik HSLS-a Dražen Kocet upitao je sljedeće:
1. Obzirom da je u SMŽ još 2006. godine pokrenut pilot projekt sustavnog gospodarenja energijom koji je dio većeg projekta poticanja energetske efikasnosti u Hrvatskoj te je od strane Županije pokrenuto niz projekata subvencioniranih od određenih institucija u cilju uštede energije na javnim objektima, da li je Općina poduzela išta u smislu prijave bilo kojeg projekta i da li se netko informirao o tome?
2. Pošto se na razini države provodi niz projekata i programa poticanja zelene odnosno energetski učinkovite gradnje, da li Općina ima namjeru poticati pravne i fizičke osobe na takvu gradnju?
Odgovor načelnika na gore navedena pitanja: 'Do sada se Općina Popovača nije javljala na niti jedan takav projekt. Prvo što ćemo u tom smislu realizirati, nadam se već početkom iduće godine, je ušteda na javnoj rasvjeti koja će se izgraditi u Zoni 'Mišička'. Riječ je o preklopnom sustavu koji tijekom večeri svijetli jačom snagom, a nakon ponoći slabijom snagom. Imali smo određenih ponuda za uštedom energije no to je u ovom trenutku ekonomski potpuno neopravdano jer postojeće lampe nemaju mogćnost smanjenja snage što znači da moraju biti postavljeni i novi sustavi što iziskuje velika sredstva. Sudjelovali smo i na određenim edukacijama koje je u tom smislu organizirala Županija, ali se nismo uključili u projekte. U svim novim projektima izgradnje javne rasvjete svakako ćemo ovo tražiti. Od Ministarstva zaštite okoliša pokušavamo riješiti problem zbrinjavanja i odvožnje otpada, a u tom smo smjeru uputili zahtjev za kupnjom press kontejnera koji će šest do sedam puta smanjiti količinu odvoza'.

Vijećnika HDZ-a Miju Dvoržaka zanimalo je:
1. Koliko je novca utrošeno za dječje igralište u Popovači i tko je to financirao?
2. Hoće li se sanirati cesta između Željezničke stanice i objekta Sušare koja je u lošem stanju?
Odgovori načelnika: 1. Dječje igralište kod Doma kulture financirali su građani Općine Popovača. Riječ je o igralištu koje je doista bilo potrebno o čemu svjedoči veliki broj korisnika koji tamo svakodnevno borave. Nećemo ostati samo na ovom igralištu u Popovači, sljedeće godine proširit ćemo inicijativu i na ostala mjesta na području Općine.
2. Najveći problem sanacije ove ceste leži u činjenici da je ona u vlasništvu Hrvatskih željeznica čiji su predstavnici na sastanku s nama izrazili da oni u tome ne žele sudjelovati. Mi smo od HŽ-a zatražili suglasnost kako bi zajedno s tvrtkama koje tamo posluju zajednički asfaltirali taj dio. Napravljeno je i idejno rješenje i troškovnik. Do sada to nije realizirano obzirom da nismo imali dovoljno sredstava jer se očekuje da veći dio financira Općina.