Na jučer održanoj sjednici Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo II. Izmjene i dopune ovogodišnjeg Proračuna.

Kako je obrazložio općinski načelnik Josip Mišković, riječ je o tehničkim izmjenama kojima je usklađeno postojeće stanje pa Proračun u svom ukupnom iznosu ne doživljava bitne promjene. 'Prihodovna i rashodovna strana ostaje na približno istoj razini. Zahvaljujući prodaji građevinskog zemljišta u Zoni 'Mišička' te gospodarskoj djelatnosti i kvalitetnim mjerama koje smo u tom smjeru poduzeli, Proračun Općine Popovača ove se godine nije smanjivao već, dapače, povećao'- istaknuo je Mišković.
Prema drugom rebalansu ovogodišnji Proračun Općine Popovača iznosi 37.806.529 kuna. 'Proračun je u odnosu na prethodni plan veći za 158.440 kuna, a uspoređujemo li ga s prvotnim planom veći je za 5,2 milijuna kuna. Ukoliko ovaj Prijedlog uspoređujemo s prošlogodišnjom realizacijom, Proračun je veći za 23 posto. Kada govorimo o tekućim prihodima, najznačajniji je prihod od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 11 milijuna kuna koji nije mijenjan u odnosu na prvi rebalans. Prihod od rudne rente veći je za oko milijun kuna u odnosu na prethodni plan, a realizacija tih prihoda do 31. listopada iznosi 89 posto. Prema ovom Prijedlogu rashodi su veći za 558.000 što je pokriveno viškom prihoda iz 2009. godine'- obrazložila je stručna referentica za proračun Općine Popovača Melita Pavlić.


Vijećnici su u okviru 17. sjednice usvojili i Odluku o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje nerazvrstanih cesta tvrtki TVIM d.o.o. iz Dužice kao najpovoljnijem ponuditelju. Kako je istaknuto, na Natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Popovača na rok od jedne godine pristiglo je pet ponuda, a nakon njihove obrade i rangiranja prema kriteriju najniže cijene najpovoljnija je ona tvrtke TVIM d.o.o. u ukupnom iznosu od 2.160.987 kuna. Županijski vijećnik HSS-a Ivan Behtanić te vijećnik HSLS-a Dražen Kocet su u okviru rasprave po ovoj točki izrazili nezadovoljstvo prijedlogom te odluke, istaknuvši kako nesrazmjer u iznosima pristiglih ponuda budi sumnju u dampinške cijene koje je ponudio TVIM. Kako su istaknuli, dupla razlika u ponuđenim cijenama ukazuje na upitnu kvalitetu izvedenih radova ovog izvođača, a što potvrđuju i ranija iskustva. 'Bez obzira na naše nezadovoljstvo kvalitetom radova koje je na području Općine do sada izvodio TVIM d.o.o., moramo poštivati zakon koji kaže da je najniža cijena pružanja usluge ključni kriterij odabira. Rušenje natječaja više nema smisla jer zbog sigurnosti građana moramo održavati ceste'- odgovorio je načelnik istaknuvši kako će Općina osigurati pojačani nadzor nad izvedbom ovih radova.
Članovi Općinskog vijeća usvojili su jučer i Odluku o prijenosu investicija za izgradnju tlačne kanalizacije u Zoni 'Mišička' te vodovodne mreže u Moslavačkoj Slatini na tragovačko društvo Moslavina d.o.o. koje time, u cilju što brže realizcije istih, preuzima obvezu provedbe postupka javne nabave i izvedbe radova. Na 17. sjednici donesena je i Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju ulica u Popovači i Gornjoj Jelenskoj. Kao dopuna predviđenog Dnevnog reda, ova se točka pred vijećnicima našla obzirom da se od 1. prosinca zbog predstojećeg popisa stanovništva uvodi moratorij na svaki oblik promjene naziva ulica.