Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Pasanec sazvao je 17. sjednicu istog koja će se održati u četvrtak, 4. studenog s početkom u 13 sati.

Za 17. sjednicu Općinskog vijeća predložen je sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat

2. Usvajanje skraćenog zaspisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća

3. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj- lipanj 2010. godine

Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik

4. Donošenje II. Izmjena i dopuna:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
b) Programa održavanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini
c) Programa održavanja groblja u 2010. godini
d) Plana prostornog uređenja, očuvanja okoliša i zbrinjavanja glomaznog otpada u 2010. godini
e) Plana tekućeg i investicijskog održavanja te gradnje društvenih zgrada u 2010. godini

Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik i stručne službe

5. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Popovača za 2010. godinu

Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik i stručne službe

6. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Popovača

Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik i stručne službe

7. Donošenje Odluke o prijenosu investicija za izgradnju:
a) tlačne kanalizacije Zona 'Mišička'
b) vodovodna mreža Moslavačka Slatina na trgovačko društvo Moslavina d.o.o. Kutina

Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik