Danas je održana 5.sjednica Općinskog vijeća Općine Popovača na kojoj je usvojeno Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića Popovača za pedagošku godinu 2008./2009.

Navedeno Izvješće kao i na današnjoj sjednici prihvaćen Godišnji plan i Program rada te ustanove za pedagošku godinu 2009./2010., predstavila je ravnateljica iste Jasna Nociar. Načelnik Josip Mišković naglasio je kako je na posljednjem sastanku kolegija Ureda načelnika razmatran zahtjev ravnateljice Nociar za kadrovskim popunjavanjem. 'Zahtjev je podnešen temeljem propisanih standarda prema kojima na 200 upisane djece vrtić ima pravo na stručnog suradnika kojeg sam bira. Odobreno nam je zapošljavanje zdravstvenog voditelja na pola radnog vremena odnosno 36 sati mjesečno. Vrtić ima potrebu i za domarom kojeg je zapošljavanje također odobreno na pola radnog vremena'- objasnila je Nociar. U predmetnoj raspravi vijećnika Belančića zanimalo je može li se novo osoblje, obzirom na 100 postotno povećanje broja polaznika, financirati od prihoda koje ustanova ostvaruje od naknada za vrtićki smještaj . Kako je naglasila ravnateljica, nadležno ministarstvo ne dozvoljava da vrtići iz svojih prihoda financiraju plaće osoblja, a proporcionalno povećanju broje djece odnosno raspoloživog prostora, povećali su se i troškovi ustanove za npr. didaktičke igračke koje su vrlo skupe, namještaj itd. Vijećnik Zdenko Krnjić ponovno je izrazio upit o zatvaranju ograde oko vrtića nakon završetka radnog vremena, a ravnateljica je odgovorila kako je ono nužno obzirom na učestale devastacije. 'Mi nemamo dovoljno visoke prihode koji bi pokrili stalna ulaganja u nove sadržaje u parku'-kazala je Nociar. 
Plan i program rada Knjižnice i čitaonice Popovača za 2010.godinu vijećnicima je obrazložila v.d.ravnateljice Marija Bilić-Prcić. Vijećnik Gojko Ivandić sugerirao je pritom da se svim vijećnicima dostavljaju pozivnice za događanja u knjižnici. 'Oduševljen sam našom knjižnicom, a pogotovo načinom na koji funkcionira međuknjižnička posudba. Sva potrebna literatura pa i ona stručna iz Nacionalne sveučilišne biblioteke stiže dva do tri dana nakon narudžbe i u tu svrhu doista nije potrebno odlaziti u Zagreb. Evidentno je da toj ustanovi , obzirom na broj aktivnosti koje provodi, nedostaje osoblja te smatram da Općina Popovača u tom pogledu ne smije štedjeti'-kazao je vijećnik Robert Zobel.

Vijećnici su danas usvojili i Odluku o proširenju gospodarsko-proizvodne zone 'Mišička' za površinu od 107.071 četvornih metara. Zona se time proširuje na k.č.br. 6/1 k.o. Potok u naravi oranica vlasništvo Republike Hrvatske a u koncesiji Moslavke d.d. Kutina. 'Riječ je o površini koja bi zadovoljila potrebe ulagača koji je za istu već iskazao interes'- kazao je načelnik Mišković.