5. sjednica Općinskog vijeća Općine Popovača sazvana je za 5. studenog u 14 sati, a sa sljedećim dnevnim redom :  
  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Vijeća
  3. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića Popovača za pedagošku godinu 2008/2009
  4. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Popovača za pedagošku godinu 2009/2010
  5. Plan i prgram rada Knjižnice i čitaonice Popovača za 2010. godinu
  6. Donošenje Odluke o proširenju gospodarsko-poslovne zone "Mišička"